Home
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดกีฬา
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดกีฬา sport vocabulary

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดกีฬาพร้อมคำอ่านตัวสะกดอย่างถูกต้องและความหมายเข้าใจง่ายเอามาให้ฝึกหัดท่องจำกันง่ายๆ

Read More
หัดพูดภาษาอังกฤษถามชื่อ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคการถามชื่อภาษาอังกฤษ

เรียนรู้และฝึกประโยคการถามชื่อเป็นภาษาอังกฤษพร้อมการฝึกหัดออกเสียงและคำแปล หัดฝึกพูดง่ายๆเข้าใจได้ด้วยตนเองสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read More
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาวุธ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาวุธ Weapon Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาวุธ เครื่องยิง เครื่องป้องก …

Read More
เรียนคำศัพท์ของแต่งบ้านภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้าน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน สิ่งของที่อยู่ภายในบ้าน พร้อมคำอ่านให้ฝึกอ่านออกเสียงและฝึกเขียนตัวสะกดและคำแปลอย่างถูกต้องสามารถฝึกท่องด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์และการรักษารวมทั้งคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดแพทย์ Medical vocabulary

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมอและคนไข้ การรักษาโรคยารักษาและอาการเจ็บป่วยพร้อมด้วยคำอ่านออกเสียงและคำแปลความหมายง่ายๆให้คุณหัดท่องจำเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read More
สอนอ่านออกเสียงคำศัพท์หมวดบ้านภาษาอังกฤษคำแปลหมวดบ้านที่พักอาศัย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบ้าน accommodation vocabulary

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบ้านสิ่งของต่างๆภายในบ้านและห้องต่างๆพร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงและคำแปลอย่างถูกต้อง

Read More
คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสถานที่ Places Vocabulary

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งคำอ่านออกเสียง คำแปลและความหมายสำคัญๆอย่างถูกต้องให้คุณฝึกท่องจำ

Read More
คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทยภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหาร Foods vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร เมนูอาหารต่างๆ คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารพร้อมการอ่านออกเสียงง่ายๆและคำแปลให้คุณฝึกจำกันด้วยตัวเอง

Read More
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่างๆพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาชีพ career vocabulary

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาชีพที่มีไว้ให้คุณหัดท่องจำหลายอาชีพเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านออกเสียงและความหมายที่ชัดเจนมาหัดท่องกันเถอะ

Read More
หัดพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับยานยนต์การเดินทางยานพาหนะ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดยานพาหนะ vehicle vocabulary

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดยานพาหนะยานยนต์สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน พร้อมฝึกพูดออกเสียงตัวสะกด สระต่างๆและคำแปลความหมายที่ท่องจำได้ง่ายๆ

Read More