Home
คำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาลภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาลภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาลภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและความหมายให้คุณได้ฝึกท่องอ่านออกเสียงได้ง่ายๆ

Read More
คำศัพท์หมวดธนาคารการเงินภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดธนาคารการเงินภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดธนาคารการเงินภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์การเงิน การธนาคารให้คุณได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลเข้าใจง่าย

Read More
บทสนทนาการขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ

Read More
บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ วิธีพูดขอยืมสิ่งของและของต่างๆจากผู้อื่นที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักมีวิธีไหนบ้าง เราสามารถพูดได้อย่างไรวันนี้เรารวมบทสนทนาภาษาอังกฤษประโยคการพูดขอยืมมาให้คุณๆได้ฝึกพูดออกเสียงกัน

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษงานอดิเรก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานอดิเรก hobbies vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานอดิเรก hobbies vocabulary พร้อมคำอ่านออกเสียงให้คุณได้ฝึกอ่านออกเสียงและตัวสะกดได้รวมทั้งความหมายคำแปลที่คุณสามารถนำไปแต่งประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานบ้าน-house-work
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานบ้าน house work

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานบ้าน house work รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานบ้านพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลความหมายให้คุณได้ฝึกท่องและเอาไปสร้างประโยคไว้สื่อสารได้ง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดฤดูกาลสภาพอากาศ seasons and weather
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดฤดูกาลสภาพอากาศ seasons and weather

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดฤดูกาลสภาพอากาศ seasons and weather พร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลให้คุณได้ลองฝึกท่องและอ่านออกเสียงเข้าใจง่ายลองไปดูกันเลย

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลา
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลา รวมคำศัพท์หมวดเวลาภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึกท่องจำ พร้อมฝึกอ่านออกเสียงด้วยตัวสะกดแต่ละคำให้หัดพูด คำแปลภาษาไทยให้คุณเข้าใจและฝึกแต่งประโยคได้

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันสำคัญ Important day
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันสำคัญ Important day

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันสำคัญ คำศัพท์วันหยุด วันสำคัญ วันเทศกาล วันสำคัญทางศาสนา วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันสำคัญทางราชการต่างๆให้เราหัดท่อง เรียนรู้ความหมายคำแปลอย่างละเอียด

Read More
การกล่าวประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การกล่าวประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ

การกล่าวประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ คำกล่าวอำลา บทสนทนาการกล่าวอำลาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงฝึกพูดพร้อมออกเสียงและความหมายของประโยค

Read More