Home
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ พร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ลองฝึกหัดอ่านภาษาอังกฤษได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง พร้อมหัดเขียนคำศัพท์และตัวสะกดอย่างละเอียด

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดร้านตัดผมทำผม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดร้านตัดผมทำผม

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดร้านตัดผมทำผม พร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายทั้งอุปกรณ์ในการทำผม ทรงผมของท่านชายและหญิง

Read More
คำศัพท์ชื่อประเทศภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ชื่อประเทศภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ชื่อประเทศภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อประเทศตั้งแต่ a-z ให้คุณได้ลองฝีกอ่านออกเสียงพร้อมคำแปลง่ายๆใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดไปรษณีย์จดหมาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดไปรษณีย์จดหมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดไปรษณีย์จดหมาย รวมคำศัพท์เกี่ยวกับไปรษณีย์ การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกประเทศการส่งของวัสดุให้กับบุคคลต่างๆ วันนี้เรารวมคำศัพท์ให้คุณไว้ท่องและฝึกพูดกัน

Read More
คำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาลภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาลภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาลภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและความหมายให้คุณได้ฝึกท่องอ่านออกเสียงได้ง่ายๆ

Read More
คำศัพท์หมวดธนาคารการเงินภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดธนาคารการเงินภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดธนาคารการเงินภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์การเงิน การธนาคารให้คุณได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลเข้าใจง่าย

Read More
บทสนทนาการขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ

Read More
บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ วิธีพูดขอยืมสิ่งของและของต่างๆจากผู้อื่นที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักมีวิธีไหนบ้าง เราสามารถพูดได้อย่างไรวันนี้เรารวมบทสนทนาภาษาอังกฤษประโยคการพูดขอยืมมาให้คุณๆได้ฝึกพูดออกเสียงกัน

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษงานอดิเรก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานอดิเรก hobbies vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานอดิเรก hobbies vocabulary พร้อมคำอ่านออกเสียงให้คุณได้ฝึกอ่านออกเสียงและตัวสะกดได้รวมทั้งความหมายคำแปลที่คุณสามารถนำไปแต่งประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานบ้าน-house-work
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานบ้าน house work

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานบ้าน house work รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานบ้านพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลความหมายให้คุณได้ฝึกท่องและเอาไปสร้างประโยคไว้สื่อสารได้ง่ายๆ

Read More