Home
คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ พร้อมอ่านออกเสียงตัวสะกด คำแปลความหมายให้คุณได้ฝึกเรียนง่ายๆและนำไปสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

Read More
คำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษอุปกรณ์สิ่งของในโรงเรียนตำแหน่งต่างๆพร้อมคำอ่านคำแปลความหมายให้คุณได้แต่งประโยคสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
คำศัพท์อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวภาษาอังกฤษ

คำศัพท์อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวภาษาอังกฤษ สิ่งของในห้องครัวเครื่องมือพร้อมคำอ่านคำแปลความหมายให้แต่งประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยตัวเองได้

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษรูปทรงเรขาคณิต Geometric Shape
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษรูปทรงเรขาคณิต Geometric Shape

คำศัพท์ภาษาอังกฤษรูปทรงเรขาคณิตพร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายหมวดรูปทรงเรขาคณิตต่างๆสิ่งของรอบตัวสามารถแต่งประโยคภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษห้องรับแขก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ห้องรับแขกภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องรับแขก อุปกรณ์รอบห้องสิ่งของตู้โชว์ สิ่งที่เราพบเห็นและจับต้องพร้อมคำอ่านออกเสียงและหัดแต่งประโยคได้

Read More
คำศัพท์สถานที่ในเมืองภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สถานที่ในเมืองภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สถานที่ในเมืองภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลความหมายให้คุณได้ฝึกหัดออกเสียงและท่องจำนำไปสร้างบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์บริเวณนอกบ้านภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์บริเวณนอกบ้านภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบริเวณนอกบ้าน อุปกรณ์สิ่งของต่างๆบริเวณนอกบ้าน พร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลให้คุณฝึกท่องจำและนำไปสร้างประโยคบทสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์หมวดห้องเก็บของภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ห้องเก็บของภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดห้องเก็บของภายในบ้าน ตู้เก็บอุปกรณ์ของแม่บ้าน ที่เก็บของใช้ภายในบ้านต่างๆพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปล

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดห้องซักผ้า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ห้องซักผ้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องซักผ้า เครื่องอุปกรณ์ซักผ้า หลากหลายประเภทให้คุณฝึกท่อง ออกเสียงและเข้าใจความหมายเพื่อนำไปสร้างประโยคบทสนทนาได้

Read More
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำอุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ำภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดห้องน้ำภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดห้องน้ำภาษาอังกฤษ อุปกรณ์สบู่เหลวชักโครกของใช้ในห้องน้ำพร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายฝึกท่องง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More