Home
คำศัพท์สนามกีฬาภาษาอังกฤษ การออกกำลังกาย ฟิตเนสพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สนามกีฬาภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์สนามกีฬาภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ยิม ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปลความหมายให้ฝึกท่องและสนทนาพูดคุยด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์ราศีดวงพยากรณ์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ราศีดวงพยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ราศีดวงพยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Read More
คำศัพท์รถยนต์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดรถยนต์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดรถยนต์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษอุปกรณ์สิ่งของส่วนต่างๆภายในรถและภายนอกรถยนต์พร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องจำ

Read More
คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายให้คุณนำไปสร้างพูดเขียนเป็นประโยคสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายภาษาอังกฤษให้ฝึกเรียนท่องและสร้างโยคสนทนาภาษาอังกฤษได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ พร้อมอ่านออกเสียงตัวสะกด คำแปลความหมายให้คุณได้ฝึกเรียนง่ายๆและนำไปสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

Read More
คำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษอุปกรณ์สิ่งของในโรงเรียนตำแหน่งต่างๆพร้อมคำอ่านคำแปลความหมายให้คุณได้แต่งประโยคสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
คำศัพท์อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวภาษาอังกฤษ

คำศัพท์อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวภาษาอังกฤษ สิ่งของในห้องครัวเครื่องมือพร้อมคำอ่านคำแปลความหมายให้แต่งประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยตัวเองได้

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษรูปทรงเรขาคณิต Geometric Shape
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษรูปทรงเรขาคณิต Geometric Shape

คำศัพท์ภาษาอังกฤษรูปทรงเรขาคณิตพร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายหมวดรูปทรงเรขาคณิตต่างๆสิ่งของรอบตัวสามารถแต่งประโยคภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษห้องรับแขก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ห้องรับแขกภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องรับแขก อุปกรณ์รอบห้องสิ่งของตู้โชว์ สิ่งที่เราพบเห็นและจับต้องพร้อมคำอ่านออกเสียงและหัดแต่งประโยคได้

Read More