Home
คำศัพท์เมนูอาหารไทย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทยและเครื่องดื่มที่เราใช้ชีวิตประจำวันมาให้ฝึกหัดท่องจำพร้อมหัดออกเสียงให้ชัดเจนทั้งตัวสะกดและสระ

Read More
รวม verb แท้ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์กริยาการกระทำภาษาอังกฤษ

คำศัพท์กริยาการกระทำต่างๆในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษพร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงตัวสะกดต่างว่าออกเสียงอย่างไรจึงถูกเอาไว้ท่องจำและใช้พูดในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆพร้อมความหมายคำแปล

Read More
ฝึกท่องคำศัพท์หมวดกิจวัตรประจำวันภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์กิจวัตรประจำวันภาษาอังกฤษ

ฝึกท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดกิจวัตรประจำวันพร้อมทั้งตัวสะกดการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องและคำแปลที่คุณสามารถท่องได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์หมวดทิศทางที่ตั้งตำแหน่งภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ตำแหน่งทิศทางภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทิศทางตำแหน่งต่างๆที่จำเป็นต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนพร้อมคำอ่านออกเสียงตัวสะกด และความหมายคำแปลฝึกท่องง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดกีฬา
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดกีฬา sport vocabulary

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดกีฬาพร้อมคำอ่านตัวสะกดอย่างถูกต้องและความหมายเข้าใจง่ายเอามาให้ฝึกหัดท่องจำกันง่ายๆ

Read More
หัดพูดภาษาอังกฤษถามชื่อ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคการถามชื่อภาษาอังกฤษ

เรียนรู้และฝึกประโยคการถามชื่อเป็นภาษาอังกฤษพร้อมการฝึกหัดออกเสียงและคำแปล หัดฝึกพูดง่ายๆเข้าใจได้ด้วยตนเองสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read More
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาวุธ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาวุธ Weapon Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาวุธ เครื่องยิง เครื่องป้องก …

Read More
เรียนคำศัพท์ของแต่งบ้านภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้าน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน สิ่งของที่อยู่ภายในบ้าน พร้อมคำอ่านให้ฝึกอ่านออกเสียงและฝึกเขียนตัวสะกดและคำแปลอย่างถูกต้องสามารถฝึกท่องด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์และการรักษารวมทั้งคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดแพทย์ Medical vocabulary

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมอและคนไข้ การรักษาโรคยารักษาและอาการเจ็บป่วยพร้อมด้วยคำอ่านออกเสียงและคำแปลความหมายง่ายๆให้คุณหัดท่องจำเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read More
สอนอ่านออกเสียงคำศัพท์หมวดบ้านภาษาอังกฤษคำแปลหมวดบ้านที่พักอาศัย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบ้าน accommodation vocabulary

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบ้านสิ่งของต่างๆภายในบ้านและห้องต่างๆพร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงและคำแปลอย่างถูกต้อง

Read More