Home
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชายทะเล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชายทะเล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชายทะเล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชายทะเลพร้อมคำอ่านตัวสะกดและคำแปลให้คุณๆได้ลองนำไปฝึกท่องและพูดได้อย่างชัดเจนด้วยตนเองง่ายๆ

Read More
ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษการซื้อขายสินค้า
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษการซื้อขายสินค้า

ฝึกพูดประโยคสนทนาภาษาอังกฤษการสั่งซื้อของ และขายของระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า พร้อมตัวอย่างภาษาอังกฤษให้คุณได้ลองฝึกด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์น้ำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์น้ำ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำหลายประเภทพร้อมคำอ่านและความหมายให้เรียนรู้สร้างประโยคได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสวนหลังบ้าน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนหลังบ้าน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนหลังบ้าน การตกแต่งหลังบ้านแปลงปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ อุปกรณ์ต่างๆในสวนหลังบ้านของคุณมีอะไรบ้างวันนี้เรารวมให้คุณได้ท่องและพูดประโยคสนทนาด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงตัวสะกดและคำแปลความหมายให้ได้ฝึกท่องและนำไปสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบ้านและบริเวณรอบบ้าน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบ้านและบริเวณรอบบ้าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบ้านและบริเวณรอบบ้าน อุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน ห้องต่างๆ ส่วนตกแต่งต่างๆภายในบ้านพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึกเรียนท่องจำง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านซักรีดเสื้อผ้า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านซักรีดเสื้อผ้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านซักรีดเสื้อผ้า รวมคำศัพท์เกี่ยวกับร้านซักรีดที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดมาให้คุณได้ฝึกท่องอ่านออกเสียง และเข้าใจในความหมายของคำศัพท์ต่างๆได้อีกด้วย

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนสาธารณะ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนสาธารณะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนสาธารณะ รวมคำศัพท์หมวดสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงสระตัวสะกดให้ลองฝึกพูดอ่านเขียนและคำแปลความหมายแต่ละคำให้เข้าใจและฝึกด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
คำศัพท์หมวดโรงแรมที่พักภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดโรงแรมที่พักภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดโรงแรมภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับโรงแรมพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องอ่านเขียนและพูดเป็นประโยคได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ

บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ ใช้ถามกับคู่สนทนาไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ หรือสิ่งของ เป็นประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เราใช้พูดในชีวิตประจำวันทุกวันลองฝึกพูดเขียนด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More