Home
คำศัพท์หมวดเครื่องดนตรีภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดเครื่องดนตรีภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องดนตรีให้คุณได้ฝึกท่องจำและเรียนรู้ตัวสระและตัวสะกดพยัญชนะต่างๆ พร้อมความหมายคำแปลภาษาไทยอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย

Read More
คำศัพท์หมวดขนมหวานภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดขนมหวานภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดขนมหวานภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของหวานไทย ขนมหวานภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างพร้อมตัวสะกด สระให้ได้ฝึกท่องและพูดออกเสียงง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของมีค่า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของมีค่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของมีค่า รวมคำศัพท์หมวดของมีค่าพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องและอ่านง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์หมวดปฏิกูลภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องและอ่านออกเสียงง่ายๆ

Read More
ประโยคบทสนทนาพูดโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคบทสนทนาพูดโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ

ประโยคบทสนทนาพูดโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมบทสนทนาการคุยโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงและคำแปลให้คุณได้ฝึกพูดกับคู่สนทนาง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำ พร้อมทั้งคำอ่านและคำแปลให้คุณได้อ่านออกเสียงพร้อมลองเขียนตัวสะกดสระให้ถูกต้องง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ พร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ลองฝึกหัดอ่านภาษาอังกฤษได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง พร้อมหัดเขียนคำศัพท์และตัวสะกดอย่างละเอียด

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดร้านตัดผมทำผม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดร้านตัดผมทำผม

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดร้านตัดผมทำผม พร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายทั้งอุปกรณ์ในการทำผม ทรงผมของท่านชายและหญิง

Read More
คำศัพท์ชื่อประเทศภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ชื่อประเทศภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ชื่อประเทศภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อประเทศตั้งแต่ a-z ให้คุณได้ลองฝีกอ่านออกเสียงพร้อมคำแปลง่ายๆใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดไปรษณีย์จดหมาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดไปรษณีย์จดหมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดไปรษณีย์จดหมาย รวมคำศัพท์เกี่ยวกับไปรษณีย์ การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกประเทศการส่งของวัสดุให้กับบุคคลต่างๆ วันนี้เรารวมคำศัพท์ให้คุณไว้ท่องและฝึกพูดกัน

Read More