Home
คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสถานที่ Places Vocabulary

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งคำอ่านออกเสียง คำแปลและความหมายสำคัญๆอย่างถูกต้องให้คุณฝึกท่องจำ

Read More
คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทยภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหาร Foods vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร เมนูอาหารต่างๆ คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารพร้อมการอ่านออกเสียงง่ายๆและคำแปลให้คุณฝึกจำกันด้วยตัวเอง

Read More
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่างๆพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาชีพ career vocabulary

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาชีพที่มีไว้ให้คุณหัดท่องจำหลายอาชีพเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านออกเสียงและความหมายที่ชัดเจนมาหัดท่องกันเถอะ

Read More
หัดพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับยานยนต์การเดินทางยานพาหนะ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดยานพาหนะ vehicle vocabulary

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดยานพาหนะยานยนต์สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน พร้อมฝึกพูดออกเสียงตัวสะกด สระต่างๆและคำแปลความหมายที่ท่องจำได้ง่ายๆ

Read More
หัดท่องคำศัพท์หมวดฤดูกาลพร้อมอ่านออกเสียงง่ายๆ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดฤดูกาล Season Vocabulary

คำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลภาษาอังกฤษ พร้อมฝึกอ่านออกเสียงและตัวสะกดแต่ละคำเรียนรู้ความหมายคำแปลเข้าใจง่ายๆ

Read More
รวมคำศัพท์หมวดเครื่องแต่งกายภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลง่ายๆ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย Costume vocabulary

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งตัวชายหญิง ฝึกอ่านออกเสียงตัวสะกดพร้อมทั้งคำแปลความหมายเข้าใจง่าย

Read More
ฝึกท่องคำศัพท์ออกเสียงภาษาอังกฤษหมวดอารมณ์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอารมณ์ความรู้สึก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอารมณ์และความรู้สึกพร้อมคำอ่านออกเสียงตัวสะกดแต่ละคำวิธีการเน้นเสียงและคำแปล

Read More
ท่องจำคำศัพท์หมวดอวัยวะร่างกาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร่างกาย

เรียนรู้หัดท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร่างกายมนุษย์พร้อมทั้งคำอ่านและการออกเสียงของตัวสะกดแต่ละตัวแถมคำแปลที่เข้าใจง่ายในการฝึก

Read More
พูดภาษาอังกฤษขอโทษ แสดงความขอโทษบทสนทนาง่ายๆ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษการกล่าวคำขอโทษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษการกล่าวคำขอโทษแสดงความเสียใจเมื่อเราทำผิดไปมีประโยคตัวอย่างให้ฝึกพูดดังนี้

Read More
บทสนทนาภาษาอังกฤษไต่ถามสบายดีไหมทุกข์สุขชีวิต
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษการถามสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้าง

ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องการถามสารทุกข์ สบายดีไหม เป็นอย่างไรบ้างเมื่อพบปะเจอกัน พร้อมทั้งคำอ่าน คำแปล พร้อมตัวอย่างประโยคที่ใช้ในชีวิตจริง

Read More