Home
คำศัพท์สถานที่ในเมืองภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สถานที่ในเมืองภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สถานที่ในเมืองภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลความหมายให้คุณได้ฝึกหัดออกเสียงและท่องจำนำไปสร้างบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์บริเวณนอกบ้านภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์บริเวณนอกบ้านภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบริเวณนอกบ้าน อุปกรณ์สิ่งของต่างๆบริเวณนอกบ้าน พร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลให้คุณฝึกท่องจำและนำไปสร้างประโยคบทสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์หมวดห้องเก็บของภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ห้องเก็บของภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดห้องเก็บของภายในบ้าน ตู้เก็บอุปกรณ์ของแม่บ้าน ที่เก็บของใช้ภายในบ้านต่างๆพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปล

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดห้องซักผ้า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ห้องซักผ้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องซักผ้า เครื่องอุปกรณ์ซักผ้า หลากหลายประเภทให้คุณฝึกท่อง ออกเสียงและเข้าใจความหมายเพื่อนำไปสร้างประโยคบทสนทนาได้

Read More
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำอุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ำภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดห้องน้ำภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดห้องน้ำภาษาอังกฤษ อุปกรณ์สบู่เหลวชักโครกของใช้ในห้องน้ำพร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายฝึกท่องง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดภาพยนตร์ละครดนตรี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดภาพยนตร์และดนตรี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดภาพยนตร์และดนตรี คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การถ่ายทำหนังเครื่องมือขั้นตอนในการถ่ายทำ แนวภาพยนตร์ละครและดนตรีพร้อมคำอ่านและคำแปล

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชายทะเล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชายทะเล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชายทะเล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชายทะเลพร้อมคำอ่านตัวสะกดและคำแปลให้คุณๆได้ลองนำไปฝึกท่องและพูดได้อย่างชัดเจนด้วยตนเองง่ายๆ

Read More
ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษการซื้อขายสินค้า
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษการซื้อขายสินค้า

ฝึกพูดประโยคสนทนาภาษาอังกฤษการสั่งซื้อของ และขายของระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า พร้อมตัวอย่างภาษาอังกฤษให้คุณได้ลองฝึกด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์น้ำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์น้ำ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำหลายประเภทพร้อมคำอ่านและความหมายให้เรียนรู้สร้างประโยคได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสวนหลังบ้าน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนหลังบ้าน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนหลังบ้าน การตกแต่งหลังบ้านแปลงปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ อุปกรณ์ต่างๆในสวนหลังบ้านของคุณมีอะไรบ้างวันนี้เรารวมให้คุณได้ท่องและพูดประโยคสนทนาด้วยตัวเอง

Read More