Home
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงตัวสะกดและคำแปลความหมายให้ได้ฝึกท่องและนำไปสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบ้านและบริเวณรอบบ้าน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบ้านและบริเวณรอบบ้าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดบ้านและบริเวณรอบบ้าน อุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน ห้องต่างๆ ส่วนตกแต่งต่างๆภายในบ้านพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึกเรียนท่องจำง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านซักรีดเสื้อผ้า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านซักรีดเสื้อผ้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านซักรีดเสื้อผ้า รวมคำศัพท์เกี่ยวกับร้านซักรีดที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดมาให้คุณได้ฝึกท่องอ่านออกเสียง และเข้าใจในความหมายของคำศัพท์ต่างๆได้อีกด้วย

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนสาธารณะ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนสาธารณะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนสาธารณะ รวมคำศัพท์หมวดสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงสระตัวสะกดให้ลองฝึกพูดอ่านเขียนและคำแปลความหมายแต่ละคำให้เข้าใจและฝึกด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
คำศัพท์หมวดโรงแรมที่พักภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดโรงแรมที่พักภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดโรงแรมภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับโรงแรมพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องอ่านเขียนและพูดเป็นประโยคได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ

บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ ใช้ถามกับคู่สนทนาไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ หรือสิ่งของ เป็นประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เราใช้พูดในชีวิตประจำวันทุกวันลองฝึกพูดเขียนด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
การพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ

การพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษประโยคเบื้องต้นการตำหนิคู่สนทนา ฝึกเรียนพูดประโยคการตำหนิสร้างประโยคใหม่ๆได้ด้วยตัวเอง

Read More
ประโยคพูดคำชมภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคพูดคำชมภาษาอังกฤษ

ประโยคพูดคำชมภาษาอังกฤษ รวมคำพูดชมเชยภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านออกเสียง สระ ตัวสะกด และคำแปลให้คุณได้ลองฝึกพูดและอ่านออกเสียงง่ายๆ

Read More
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องนอน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกพูดเขียนและนำไปสร้างประโยคเอาไว้สนทนาได้ด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์หมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์หมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นชายหญิง พร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลความหมายให้ได้ฝึกอ่านออกเสียงและท่องจำ เขียนในรูปประโยคได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More