คำศัพท์หมวดชนิดเรือ ท่าเรือ การเดินเรืออุปกรณ์ในเรือภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เรือท่าเรือการเดินเรืออุปกรณ์เจ้าหน้าที่ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเรือ ท่าเรือ อุปกรณ์ การเดินเรือ เจ้าหน้าที่ต่างๆในเรือพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกเรียนท่องอ่านเขียนพูดสนทนาได้