คำศัพท์หมวดเรือประเภทต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เรือประเภทต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์เรือประเภทต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เรือภาษาอังกฤษชนิดต่างให้คุณได้ฝึกท่องอ่านเขียนและสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดชนิดเรือ ท่าเรือ การเดินเรืออุปกรณ์ในเรือภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เรือท่าเรือการเดินเรืออุปกรณ์เจ้าหน้าที่ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเรือ ท่าเรือ อุปกรณ์ การเดินเรือ เจ้าหน้าที่ต่างๆในเรือพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกเรียนท่องอ่านเขียนพูดสนทนาได้