คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์หมวดสถานรับเลี้ยงเด็กภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สถานรับเลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์สถานรับเลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวข้องกับสถานที่รับเลี้ยงเด็กภาษาอังกฤษให้คุณเรียนฝึกท่องจำและพูดอ่านเขียนได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดนกสายพันธุ์ต่างๆภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดนกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดนกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์นกสายพันธุ์ต่างๆให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านเขียนและนำไปสร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์หมวดค่าเงินสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนเงินภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดสกุลเงินภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดสกุลเงินภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ค่าเงินอัตราแลกเงินตราของประเทศต่างๆให้คุณได้ท่องจำอ่านพูดและเขียนจนนำไปใช้สนทนาได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์สัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ให้คุณฝึกท่องในชีวิตประจำวันและสร้างประโยคสนทนาได้

คำศัพท์หมวดโรงละครเวทีภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรงละครเวทีพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรงละครเวทีพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดโรงละครเวทีทั้งตัวสะกดและความหมายให้คุณได้ฝึกท่องจำและนำไปพูดสนทนาในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดที่ทำงานออฟฟิศพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่ทำงานภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ที่ทำงานภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับที่ทำงานออฟฟิศตำแหน่งต่างๆพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษคุณชอบอาหารอะไรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษคุณชอบอาหารอะไร

บทสนทนาภาษาอังกฤษคุณชอบอาหารอะไร บทสนทนาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับการชอบอาหารอะไรชอบทานอาหารประเภทไหนพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดด้วยตัวเอง

คำศัพท์หมวดทรงผมลักษณะผมภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ทรงผมลักษณะผมภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ทรงผมลักษณะผมภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดผมภาษาอังกฤษตัวสะกดให้คุณได้ฝึกอ่านพูดเขียนจนสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดคู่รักการแต่งงานภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ความรักคู่รักการแต่งงานภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ความรักคู่รักการแต่งงานภาษาอังกฤษรวมคำศัพท์คู่รักการแต่งงานการหมั้นภาษาอังกฤษพร้อมตัวสะกดให้คุณฝึกท่องเขียนและพูดใช้ในชีวิตประจำวันได้