คำศัพท์รสชาติอาหารนกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์รสชาติอาหารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์รสชาติอาหารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลรวมคำศัพท์รสชาติอาหารเปรี้ยวหวานมันเผ็ดขมภาษาอังกฤษให้ฝึกท่องอ่านเขียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์หมวดเมนูอาหารไทยเมนูอาหารนานาชาติภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดเมนูอาหารไทยเมนูอาหารนานาชาติภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดเมนูอาหารไทยเมนูอาหารนานาชาติภาษาอังกฤษ ทั้งวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารไทยอาหารจีนและอาหารญี่ปุ่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลง่ายๆที่ใช้บ่อย