รวมคำศัพท์หมวดเครื่องดื่มภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดเครื่องดื่มภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดเครื่องดื่มภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล เขียนสะกดพูดอย่างไรให้ถูกต้องให้คุณเรียนฝึกท่องจำและพูดเขียนและสนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ

คำศัพท์เมนูอาหารไทย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทยและเครื่องดื่มที่เราใช้ชีวิตประจำวันมาให้ฝึกหัดท่องจำพร้อมหัดออกเสียงให้ชัดเจนทั้งตัวสะกดและสระ