คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์หมวดการเมืองการปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดการเมืองปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดการเมืองการปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการเมืองให้คุณได้ฝึกพูดอ่านท่องเขียนและนำไปสร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ

คำศัพท์ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์แสลงภาษาอังกฤษใช้สนทนาในชีวิตประจำวันให้คุณได้เรียนรู้และนำไปใช้พูดอ่านเขียนสนทนาได้

คำศัพท์แนวหนังประเภทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์แนวหนังประเภทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์แนวหนังประเภทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับแนวหนังและภาพยนตร์ทั้งหมดให้คุณได้ฝึกท่องอ่านพูดและเขียนในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์หมวดธัญพืชภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ธัญพืชภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปล

คำศัพท์ธัญพืชภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปล รวมคำศัพท์ธัญพืชภาษาอังกฤษประเภทต่างๆของธัญพืชให้คุณฝึกท่องจำและนำไปสร้างประโยคสนทนาชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์หมวดสถานรับเลี้ยงเด็กภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สถานรับเลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์สถานรับเลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวข้องกับสถานที่รับเลี้ยงเด็กภาษาอังกฤษให้คุณเรียนฝึกท่องจำและพูดอ่านเขียนได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดค่าเงินสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนเงินภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดสกุลเงินภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดสกุลเงินภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ค่าเงินอัตราแลกเงินตราของประเทศต่างๆให้คุณได้ท่องจำอ่านพูดและเขียนจนนำไปใช้สนทนาได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดหน่วยวัดจำนวนพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

หน่วยวัดจำนวนภาษาอังกฤษคำศัพท์หมวดหน่วยวัดจำนวนภาษาอังกฤษ

หน่วยวัดจำนวนภาษาอังกฤษคำศัพท์หมวดหน่วยวัดจำนวนภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหน่วยวัดต่างๆให้คุณได้ฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดที่ทำงานออฟฟิศพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่ทำงานภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ที่ทำงานภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับที่ทำงานออฟฟิศตำแหน่งต่างๆพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน