คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์หมวดการเมืองการปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดการเมืองปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดการเมืองการปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการเมืองให้คุณได้ฝึกพูดอ่านท่องเขียนและนำไปสร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ

คำศัพท์ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ศัพท์แสลงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์แสลงภาษาอังกฤษใช้สนทนาในชีวิตประจำวันให้คุณได้เรียนรู้และนำไปใช้พูดอ่านเขียนสนทนาได้

คำศัพท์แนวหนังประเภทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์แนวหนังประเภทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์แนวหนังประเภทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับแนวหนังและภาพยนตร์ทั้งหมดให้คุณได้ฝึกท่องอ่านพูดและเขียนในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์หมวดเรือประเภทต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เรือประเภทต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์เรือประเภทต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เรือภาษาอังกฤษชนิดต่างให้คุณได้ฝึกท่องอ่านเขียนและสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดธัญพืชภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ธัญพืชภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปล

คำศัพท์ธัญพืชภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปล รวมคำศัพท์ธัญพืชภาษาอังกฤษประเภทต่างๆของธัญพืชให้คุณฝึกท่องจำและนำไปสร้างประโยคสนทนาชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์หมวดนกสายพันธุ์ต่างๆภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดนกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดนกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์นกสายพันธุ์ต่างๆให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านเขียนและนำไปสร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์หมวดค่าเงินสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนเงินภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดสกุลเงินภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดสกุลเงินภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ค่าเงินอัตราแลกเงินตราของประเทศต่างๆให้คุณได้ท่องจำอ่านพูดและเขียนจนนำไปใช้สนทนาได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดหน่วยวัดจำนวนพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

หน่วยวัดจำนวนภาษาอังกฤษคำศัพท์หมวดหน่วยวัดจำนวนภาษาอังกฤษ

หน่วยวัดจำนวนภาษาอังกฤษคำศัพท์หมวดหน่วยวัดจำนวนภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหน่วยวัดต่างๆให้คุณได้ฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ