คำศัพท์หมวดค่าเงินสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนเงินภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดสกุลเงินภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดสกุลเงินภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ค่าเงินอัตราแลกเงินตราของประเทศต่างๆให้คุณได้ท่องจำอ่านพูดและเขียนจนนำไปใช้สนทนาได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดหน่วยวัดจำนวนพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

หน่วยวัดจำนวนภาษาอังกฤษคำศัพท์หมวดหน่วยวัดจำนวนภาษาอังกฤษ

หน่วยวัดจำนวนภาษาอังกฤษคำศัพท์หมวดหน่วยวัดจำนวนภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหน่วยวัดต่างๆให้คุณได้ฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์สัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ให้คุณฝึกท่องในชีวิตประจำวันและสร้างประโยคสนทนาได้

คำศัพท์หมวดโรงละครเวทีภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรงละครเวทีพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรงละครเวทีพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดโรงละครเวทีทั้งตัวสะกดและความหมายให้คุณได้ฝึกท่องจำและนำไปพูดสนทนาในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดที่ทำงานออฟฟิศพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่ทำงานภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ที่ทำงานภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับที่ทำงานออฟฟิศตำแหน่งต่างๆพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดแนวเพลงแนวดนตรีพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์แนวเพลงแนวดนตรีภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์แนวเพลงแนวดนตรีภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดแนวเพลงแนวดนตรีภาษาอังกฤษพร้อมตัวสะกดให้ฝึกพูดอ่านเขียนได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

คำศัพท์หมวดทรงผมลักษณะผมภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ทรงผมลักษณะผมภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ทรงผมลักษณะผมภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดผมภาษาอังกฤษตัวสะกดให้คุณได้ฝึกอ่านพูดเขียนจนสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดคู่รักการแต่งงานภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ความรักคู่รักการแต่งงานภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ความรักคู่รักการแต่งงานภาษาอังกฤษรวมคำศัพท์คู่รักการแต่งงานการหมั้นภาษาอังกฤษพร้อมตัวสะกดให้คุณฝึกท่องเขียนและพูดใช้ในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษสินค้าเครื่องใช้แผนกต่างๆพนักงานอาชีพภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึก

คำศัพท์สวนและต้นไม้ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สวนต้นไม้ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์สวนต้นไม้ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดสวนต้นไม้แมลงและอุปกรณ์ต่างๆในสวนภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึกอ่านท่องพูดและสนทนาได้