คำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษ การกระทำภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษ การกระทำภาษาอังกฤษ

คำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษ การกระทำภาษาอังกฤษ รวมคำกริยาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลให้คุณๆได้ฝึกง่ายๆ

รวม verb แท้ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์กริยาการกระทำภาษาอังกฤษ

คำศัพท์กริยาการกระทำต่างๆในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษพร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงตัวสะกดต่างว่าออกเสียงอย่างไรจึงถูกเอาไว้ท่องจำและใช้พูดในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆพร้อมความหมายคำแปล