คำศัพท์บริเวณเขตการก่อสร้างภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์บริเวณเขตการก่อสร้างภาษาอังกฤษ

คำศัพท์บริเวณเขตการก่อสร้างภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเกี่ยวกับเขตการก่อสร้าง อุปกรณ์ คนงาน เจ้าหน้าก่อสร้าง ตึกอาคารที่พักคอนโดทาว์นเฮาส์