Home
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์สื่อสาร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์หมวดการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์หมวดการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการสื่อสารอุปกรณ์การสื่อสารพร้อมคำอ่านและคำแปลง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล อุปกรณ์ตัดเย็บชุดชายหญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

Read More
คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอางค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลความหมาย

Read More
คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบินสายการบินเครื่องบินนักบิน ผู้โดยสาร พาสพอร์ทหนักสือเดินทาง แอร์โฮสเตส สถานที่ต่างๆสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ท่าอากาศยาน

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษดวงดาวเคราะห์โลกจักรวาล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ดาวเคราะห์จักรวาลอวกาศโลกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ดาวเคราะห์จักรวาลอวกาศโลกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ดวงดาวโลกจักรวาลชื่อเรียกดาวเคราะห์ต่างๆให้คุณท่องจำง่ายๆและใช้สอบ

Read More
คำศัพท์ห้องสมุดภาษาอังกฤษประเภทหนังสือพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ห้องสมุดภาษาอังกฤษประเภทหนังสือพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ห้องสมุดภาษาอังกฤษประเภทหนังสือพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับห้องสมุดหนังสืออุปกรณ์ในห้องสมุดง่ายๆให้คุณได้ฝึกท่องเรียนสนทนา

Read More
คำศัพท์เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกฤษออฟฟิศอุปกรณ์คำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกฤษออฟฟิศอุปกรณ์คำอ่านคำแปล

คำศัพท์เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกฤษออฟฟิศอุปกรณ์คำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์อุปกรณ์ในสำนักงานออฟฟิศเครื่องใช้การทำงานให้คุณฝึกพูดอ่านเขียนง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ผักพืชชนิดต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล2
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ผักพืชชนิดต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล2

คำศัพท์ผักพืชชนิดต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลรวมคำศัพท์เกี่ยวกับผักเพื่อการเพาะปลูก กินหลายชนิดเพื่อให้คุณท่องจำและพูดสร้างบทสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์ผักพืชชนิดต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ผักพืชชนิดต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ผักพืชชนิดต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดพืชผักที่เพาะปลูกและกินปรุงอาหารให้คุณได้ฝึกท่องและสร้างประโยคบทสนทนาได้

Read More
คำศัพท์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เกษตรกรรมภาษาอังกฤษปลูกไรปลูกสวน2
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภาษาอังกฤษการเพาะปลูกเกษตรกรรม

คำศัพท์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภาษาอังกฤษการเพาะปลูกเกษตรกรรม คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกษตรเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์พร้อมคำอ่านคำแปลง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More