คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกาย Costume vocabulary

รวมคำศัพท์หมวดเครื่องแต่งกายภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลง่ายๆ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่เราใช้กันเป็นประจำสำหรับชาย หญิงหรือเด็กในแต่ละคำส่วนใหญ่จะเป็นคำ 2 พยางค์หรือแค่พยางค์เดียวเท่านั้นทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกเสียงของตัวสะกดการเน้นเสียง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องแต่งกายชายหญิง costume vocabulary

คำศัพท์เรื่องหมวดเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เราต้องใช้พูดเป็นประจำในชีวิตประจำวันในส่วนของคำศัพท์ภาษาอังกฤษเราสามารถจับกลุ่มท่องง่ายๆโดยแบ่งเป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มของเสื้อ กลุ่มของเครื่องแต่งกายประเภทกางเกง หรือ กระโปรง เครื่องแต่งตัวที่ใช้สำหรับเด็กหรือผู้หญิง มีคำศัพท์เราก็ใช้แตกต่างกันการแบ่งกลุ่มในการท่องจำจะทำให้เราจำคำศัพท์เรื่องการแต่งกายได้ง่ายขึ้น

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปลความหมาย
shirt เชิท เสื้อเชิ้ต
underwear อัน-เดอะ-แวร์ เสื้อกางเกงชั้นใน
necktie เนค-ไท เน็คไท
jacket แจ็ค-เค็ท เสื้อชั้นนอก
coat โคท์ เสื้อ
overcoat โอ-เฝอะโคท เสื้อคลุมกันหนาวมีแขน
bra บรา เครื่องยกทรง
skirt ซะเคิท กระโปรง
miniskirt มินิซเคิท กระโปรงสั้น
trouser ทเรา-เซอะ กางเกง
shorts ช๊อทซ กางเกงขาสั้น,สั้น
belt เบ็ลท์ เข็มขัด,แถว,แนว
shoe ชู รองเท้า
sock ซ็อคซ ถุงเท้าสั้น
stocking ซท็อค-คิง ถุงเท้ายาว
glove โกลฟว์ ถุงมือ
panties แพนทิส์ กางเกงชั้นใน
zipper ซีพ-เพอะ ซิป
cloth โคลธ์ ผ้า
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้