รวมประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

รวมประโยคการปฏิเสธภาษาอังกฤษ

ประโยคการปฏิเสธภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การพูดตอบโต้กันในสถานการณ์ต่างๆที่มีทั้งตอบรับและปฏิเสธเป็นสิ่งที่เราต้องใช้กันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่เราควรใช้ให้เป็น วันนี้เรารวมประโยคการปฏิเสธมาให้คุณๆได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาในชีวิตประจำวันได้

รวมประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปล

No, thank you.
โน แธงค์ กิ้ว
ไม่ขอบคุณ

Sorry, I have plans
ซอร์รี่ ไอ เฮฟ แพลนส์.
เสียใจ, ฉันมีแพลนแล้ว

Not at all.
น็อท แอท ออล.
ไม่หรอก

I’ll think about it.
ไอล์ ธิงค์ อะเบาว์ อิท.
ฉันจะคิดเกี่ยวกับมัน

I’m not sure.
แอม น็อท ชัวร์
ฉันไม่แน่ใจ.

I have no idea.
ไอ เฮฟ โน ไอเดีย
ฉันไม่มีความเห็น.

I’m afraid not.
แอม แอฟเฟรด น็อท.
ฉันเกรงว่าจะไม่ได้.

No, I don’t want it.
โน, ไอ ด๊อนท์ ว๊อน อิท.
ไม่, ฉันไม่ต้องการมัน.

I hope not.
ไอ โฮป น็อท.
ฉันหวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น

I’m sorry about that.
แอม ซอรรี่ อะเบาว์ แดท.
ฉันเสียเกี่ยวกับเรื่องนั้น

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย