ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคคำอวยพรภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา การกล่าวคำอวยพรเป็นส่วนหนึ่งในบทสนทนาในชีวิตประจำวันเช่นอวยพรให้สอบได้เกรดดี หรืออวยพรให้กลับบ้านโดยปลอดภัย และการอวยพรอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นประโยคสนทนาก่อนที่เราจะลาจากจากคู่สนทนาของเรา
วันนี้เรารวมประโยคคำอวยพรตัวอย่างให้คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ

รวมประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

Have a nice day.
แฮบ อะ ไนซ์ เดย์
ขอให้เป็นวันที่ดีนะ

Have a nice weekend.
แฮบ อะ ไนซ์ วีคเอ็นด์
ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์นะ

Have a good trip.
แฮบ อะ กู๊ด ทริป
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ

Take care. เทค แคร์
ดูแลตัวเองนะ

Wish you luck.
วิช ยู ลัค
ขอให้เธอโชคดีนะ

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษถามเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหม
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษถามว่าเล่นเครื่องดนตรีแบบนี้เป็นไหม

ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษถามว่าเล่นเครื่องดนตรีแบบนี้เป็นไหม ประโยคสอบถามคุณเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้ไหมพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณใช้ฝึกสนทนาในชีวิตประจำวันได้