ประโยคพูดคำชมภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคพูดคำชมภาษาอังกฤษ การกล่าวประโยคสนทนาการพูดชมเชยเป็นหนึ่งในบทสนทนาที่เราใช้พูดกับเพื่อนหรือบุคคลที่น่าพูดชื่นชมจากการกระทำของเขาเป็นที่น่าพอใจ การพูดชมเรียกว่าเป็นการยกย่องอย่างหนึ่งที่เรามักพบเจอบ่อยๆในสถาการณ์ ผู้ใหญ่ชมเด็กในการทำงานดี ครูชมนักเรียน พ่อแม่ชมลูก ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษการพูดชมเชยมาให้คุณได้ลองฝึกพูดและหัดท่องด้วยตัวเองง่ายๆ

บทสนทนาการพูดคำชมภาษาอังกฤษ

 • You are very nice. (ยู อาร์ เวรี ไนซ์) คุณดูดีมาก
 • Your skirt is very nice. (ยัวร์ สเกิร์ต อี๊ส เวรี ไนซ์) เสื้อของคุณสวยมาก
 • What a beautiful bag! (ว็อท อะ บิวทิฟูล แบ๊ค) กระเป๋าอะไรช่างสวยเช่นนี้
 • How beautiful you look. (ฮาว บิว ทิฟูล ยู ลุค) คุณสวยมาก
  เมื่อมีคนชมแบบนี้ ถ้าชอบอย่าเอาแต่ยืนหน้าแดงนะครับ ตอบรับความมีน้ำใจเขาสักหน่อย ด้วยประโยค หรือวลีต่อไปนี้

หลังจากที่ได้รับคำพูดชมเชยเป็นภาษาอังกฤษแล้ว เราพูดตอบโต้ได้ตามประโยคบทสนทนาดังนี้

ประโยคภาษาอังกฤษหลังได้รับคำชมเชย

 • Thank you. (แธ็ง คิว) ขอบคุณครับ
 • Thank you, you too. (แธ็ง คิว, ยู ทู) ขอบคุณครับ, คุณก็เหมือนกันครับ.
 • Thank you for you complement. (แธ็งคิว ฟอร์ ยัวร์ ค็อมพลิมีนท์) ขอบคุณสำหรับคำชมนะครับ
  ถ้าชมแล้วไม่ชอบ ก็ต้องปฏิเสธคำชมอย่างน่าฟังด้วยเพื่อรักษาน้ำใจกันไว้
 • You’re just Flatter me. (ยูเออร์ จั๊สท แฟลทเทอร์ มี) คุณยอผม/ฉันแน่ๆเลย
 • Don’t try to flatter me. (โด๊นท ทราย ทู แฟลทเทอร์ มี) อย่าพยายามยอผม/ฉันเลย
ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย