ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษถามเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหม
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการถามว่าเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นไหมเป็นอีกหนึ่งบทสนทนาภาษาอังกฤษที่นิยมใช้ถามเมื่อทำความรู้จักกันใหม่ๆหรือเพิ่งรู้จักกันจึงสอบถามว่าเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นไหม เช่น คุณเล่นกีตาร์เป็นไหม คุณเล่นเปียโนเป็นไหม เพราะความสามารถในการเล่นดนตรีหรือความชอบเครื่องดนตรีแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไป วันนี้เลยยกตัวอย่างบทสนทนาถามความชอบเครื่องดนตรีภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปลมาให้คุณๆได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคุณได้ง่ายๆ

ประโยคบทสนทนาถามเล่นดนตรีชนิดนี้ไหมภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

A: Can you play the guitar?
แคน ยู เพลย์ เดอะ กีทาร์?
คุณสามารถเล่นกีตาร์เป็นไหม?

B: No, I can’t. I can play the piano.
โน, ไอ แค้นท์. ไอ แคน เพล เดอะ เปียโน.
ไม่,ฉันไม่สามารถ. ฉันสามารถเล่นเปียโนได้.

B: Can you play the bass guitar?
แคน ยู เพล เดอะ เบส กีทาร์?
เล่นเบสกีตาร์เป็นไหม?

A: Yes, I can play the bass guitar.
เยส ไอ แคน เพล เดอะ เบส กีทาร์.
ใช่, ฉันสามารถเล่นกีตาร์ได้.

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย