ประโยคบทสนทนาเกี่ยวกับคำถามเวลาภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ประโยคบทสนทนาถามเกี่ยวกับคำถามเวลาภาษาอังกฤษ เป็นประโยคที่เราใช้สอบถามเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะถามว่าทำงานหรือเวลาต่างๆในชีวิตประจำวัน เวลาเป็นตัวแปรหนึ่งที่เราใช้ถามเพื่ออ้างอิงเวลาทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตของแต่ละคนก็จะมีเวลาที่ทำสิ่งต่างๆแตกต่างกัน วันนี้จึงนำเสนอประโยคบทสนทนาถามเรื่องเวลาภาษาอังกฤษให้คุณๆได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปพูดสนทนาได้

ประโยคบทสนทนาถามเกี่ยวกับเวลามันเป็นเวลาเท่าไหร่ภาษาอังกฤษ

A: What time is it now?
ว็อท ไทม อิส อิท นาว?
ตอนนี้เป็นเวลากี่โมง?

B: It’s four o’clock.
อิทส ฟอ อะคล็อค
มัน คือ สี่ นาฬิกา

B: what time do you go to bed?
ว็อท ไทม ดู ยู โก ทู เบด?
คุณเข้านอนเวลาไหน?

A: 10.00 pm
ten o’clock pm.
สี่ทุ่มค่ะ

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้