ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคการขอร้องภาษาอังกฤษ ขอร้องให้ทำอะไรสักอย่างให้เราเป็นประโยคที่ส่วนมาเราใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน และสื่อสารกันในสังคมอยู่แล้ว การพูดขอร้องให้คู่สนทนาทำแบบนั้นแบบนี้ให้เราจึงควรจะเป็นภาษาอังกฤษที่ฟังแล้วดูเรียบร้อยและให้เกียรติมากขึ้นเพื่อที่จะให้เขาทำให้เรานั้นเอง วันนี้เรารวมประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำขอร้องมาให้คุณๆได้ฝึกพูดอ่านเขียนและพูดคุยสนทนากับคู่สนทนาในชีวิตประจำวันได้

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

Could you help me please?
คลูด ยู เฮพ มี พรีส?
คุณได้โปรดช่วยฉันทีได้ไหมค่ะ

Could you tell me how to go there?
คลูด ยู เทลล์ มี ฮาวน์ ทู โก แดร์?
คุณบอกฉันได้ไหมว่าไปที่นั้นอย่างไร?

Could you tell me how to make it?
คลูด ยู เทลล์ มี ฮาวน์ ทู โก แดร์?
คุณบอกฉันได้ไหมว่ามันทำอย่างไร?

May I ask you something about the hospital?
เมย์ ไอ อาค์ ยู ซัมธิงค์ อะเบาว์ท เดอะ ฮอสพิทอล?
ฉันรบกวนถามคุณเกี่ยวกับโรงพยาบาลได้ไหมค่ะ?

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษถามเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหม
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษถามว่าเล่นเครื่องดนตรีแบบนี้เป็นไหม

ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษถามว่าเล่นเครื่องดนตรีแบบนี้เป็นไหม ประโยคสอบถามคุณเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้ไหมพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณใช้ฝึกสนทนาในชีวิตประจำวันได้