ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคบทสนทนาคำชักชวนภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งประโยคที่ใช้พูดคุยเพื่อให้ทำกิจกรรมหรือเดินทางไปด้วยกันจึงเรียกได้ว่าเป็นประโยคที่สำคัญที่เราจะใช้พูดคุยและสนทนาภาษาอังกฤษกับคู่สนทนา เราจึงรวมคำชักชวนสอบถามคู่สนทนาภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึกและนำไปใช้พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

Would you like to join with us?
วู้ด ยู ไลค์ ทู จอย วิธ อัส?
คุณต้องการรวมวงกับเราไหม?

Would you like to go with me?
วู้ด ยู ไลค์ ทู จอย วิธ อัส?
คุณต้องการไปกับฉันไหม?

Can you take your time for me?
แคน ยู เทค ยัว ไทม์ ฟอร์ มี?
คุณสามารถแบ่งเวลาให้ฉันได้ไหม?

Are you free this afternoon?
อาร์ ยู ฟรี ดิส อาฟเทอร์นูน
บ่ายนี้คุณว่างไหม?

Are you free for next Friday?
อาร์ ยู ฟรี ฟอร์ เน็ค ฟลายเดย์
วันศุกร์หน้าคุณว่างไหมละ?

When shell we meet?
เวน เชล วี มีท
เมื่อไรเราจะพบกัน?

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษถามเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหม
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษถามว่าเล่นเครื่องดนตรีแบบนี้เป็นไหม

ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษถามว่าเล่นเครื่องดนตรีแบบนี้เป็นไหม ประโยคสอบถามคุณเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้ไหมพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณใช้ฝึกสนทนาในชีวิตประจำวันได้