หัดพูดภาษาอังกฤษถามชื่อ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องการถามชื่อ

ประโยคการถามชื่อภาษาอังกฤษ เรามักคุณเคยการถามชื่อภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นประโยคการถามง่ายๆและไม่ซับซ้อนทั้งการออกเสียงและการใช้ไวยากรณ์ การถามชื่อนั้นเราใช้เมื่อเราทำการรู้จักกันครั้งแรกจึงจำเป็นที่เราต้องถามชื่อของบุคคลที่เราทำการสนทนาด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งชายหรือหญิงเพื่อดำเนินการบทสนทนาต่อในประโยคต่อๆไป ประโยคการถามชื่อที่เราคุ้นเคยกันก็คือ
What is your name? อ่านว่า วอท อีส ยัวร์ เนม?
คุณชื่ออะไรคะ
เป็นประโยคที่เราคุ้นเคย นอกจากนี้เรายังสามารถถามชื่อคู่สนทนาในรูปแบบอื่นๆได้อีก หากเราอยากรู้ชื่อเขาถ้าพูดแบบสุภาพๆเราสามารถใช้ประโยคตามรูปแบบนี้ได้
May I know you name please? อ่านว่า เมย์ ไอ โนว์ ยัว เนม พลีส
ขอฉันรู้ทราบชื่อคุณได้ไหมคะ/ครับ หรือ
May I ask your name please? อ่านว่า เมย์ ไอ อาก์ ยัวร์ เนม พลีส
แปลว่า ขอฉันทราบชื่อคุณได้ไหมคะ/ครับ
เป็นรูปแบบประโยคที่มีความสุขภาพมากขึ้นกว่าประโยคแรกซึ่งถ้าเราสามารถได้ทุกประโยคเพราะในความการถามชื่อนั้นเป็นรูปแบบประโยคที่มีความหมายเหมือนกัน เพียงแต่ รูปประโยค 2 ประโยคล่างจะมีความสุภาพในรูปแบบประโยคมากขึ้น ส่วนประโยคการตอบคำถามเราใช้ดังนี้
My name is Jenny Bley อ่านว่า มาย เนม อีส เจนนี่ เบลย์
ฉันชื่อเจนนี่ เบลย์คะ
รูปแบบของประโยคการตอบคำถามชื่อมีเพียงรูปแบบเดียวที่เราคุ้นเคยกันดีและเป็นประโยคไม่ซับซ้อน

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย