บทสนทนาภาษาอังกฤษชอบสีอะไรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสีที่ชอบชอบสีอะไร

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสีคุณชอบสีอะไร สีเป็นอีกหมวดคำศัพท์ที่เราเรียนรู้และควรท่องจำให้ได้เพราะสีต่างอยู่บนวัตถุของต่างๆที่เราเจอและใช้อยู่ทุกวันในชีวิต การสนทนาเกี่ยวกับสีสำคัญอย่างยิ่งเป็นอีกบทสนทนาหนึ่งที่เราใช้สนทนาเป็นประจำบ่อยๆกับคู่สนทนาที่เพิ่งเคยคุยกันครั้งแรกหรือเพิ่งทำความรู้จักกันครั้งแรก เป็นการสอบถามชอบกินสีประเภทไหนที่คุณชอบซึ่งวันนี้เราได้นำมาให้คุณได้ฝีกบทสนทนานี้เพื่อนำไปพูดกับคู่สนทนาในชีวิตประจำวันได้

A: What color do you like?
ว็อท คัลเลอร์ ดูยูไลค์?
คุณชอบสีอะไร?

B: I like blue.
ไอ ไลค์ บลู
ฉันชอบสีฟ้า.

B: What’s your favorite color?
ว็อทส ยัว คัลเลอร์ เฟ๊ฟ วัว ริท คัลเลอร์?
สีที่คุณชื่นชอบคืออะไร?

A: My favorite color is white.
มาย เฟ๊ฟ วัว ริท คัลเลอร์ อิส ไวท์
สีที่ชื่นชอบของฉันคือสีขาว.

คำศัพท์เกี่ยวกับสีภาษาอังกฤษ

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย