บทสนทนาภาษาอังกฤษชอบผลไม้อะไร
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาเกี่ยวกับผลไม้อะไรที่ชอบ เป็นอีกบทสนทนาหนึ่งที่เราใช้สนทนาเป็นประจำบ่อยๆกับคู่สนทนาที่เพิ่งเคยคุยกันครั้งแรกหรือเพิ่งทำความรู้จักกันครั้งแรก เป็นการสอบถามชอบกินผลไม้ประเภทไหนที่คุณชอบซึ่งวันนี้เราได้นำมาให้คุณได้ฝีกบทสนทนานี้เพื่อนำไปพูดกับคู่สนทนาในชีวิตประจำวันได้

บทสนทนาถามเกี่ยวกับชอบผลไม้อะไรภาษาอังกฤษ

A: What kind of fruit do you like? ว๊อท ไคน์ อ็อฟ ฟรุ๊ท ดู ยู ไลท์?
คุณชอบผลไม้อะไร?

B: I like orange. ไลท์ ออเรนจ์
ฉันชอบส้ม

A: What kind of fruit do you like?
ว๊อท ไคน์ อ็อฟ ฟรุ๊ท ดู ยู ไลท์?
คุณชอบผลไม้อะไร?

B: I like apples. ไอ ไลท์ แอปเปิ้ล.
ฉันชอบแอปเปิ้ล.

คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ภาษาอังกฤษ

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย