บทสนทนาถามชอบดนตรีแนวไหนภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาถามว่าชอบดนตรีแนวไหนภาษาอังกฤษ ดนตรีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราใช้ฟังในสื่อต่างๆในชีวิตประจำวันของเราทุกวันดนตรีมีหลากหลายแนวให้เราได้เลือกฟัง การสนทนาสอบถามคู่สนทนาเรื่องชอบฟังดนตรีแนวไหนนั้นเป็นอีกคำถามที่นิยมถามโดยเฉพาะการเริ่มทำความรู้จักกันแรกๆ หรือเพิ่งรู้จักกันจึงสอบถามแนวเพลงที่ชอบดนตรีที่ชอบว่าชอบฟังเพลงอะไรแนวไหน วันนี้เรายกตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสอบถามแนวดนตรีที่ชอบว่าชอบแนวไหนมาให้คุณๆได้ฝึกพูดกัน

บทสนทนาถามว่าชอบดนตรีแนวไหนภาษาอังกฤษ

คุณชอบดนตรีแนวไหน
A: What kind of music do you like?
ว็อท คายน์ อ็อฟ มิวสิค ดู ยู ไลค์
คุณชอบดนตรีแนวไหน

B: I like pop music and what about you?
ไอ ไลค์ ป็อป มิวสิค แอนด์ ว๊อท อะเบาท์ ยู?
ฉันชอบดนตรีแนวป็อปแล้วคุณละ?

A: I like rock.
ไอ ไลค์ ร็อค
ฉันชอบแนวร็อก.

คำศัพท์แนวดนตรีภาษาอังกฤษ

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย