บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ การตั้งคำถามกับคู่สนทนาถามว่าชอบไหม ไม่ว่าถามเกี่ยวกับการกระทำหรือถามเกี่ยวกับสิ่งของหรืออะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการอยากถาม เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งประโยคการตั้งคำถามว่าชอบไหมนี้เราใช้ในชีวิตประจำวันทุกๆวัน วันนี้เรารวมประโยคคำถามว่าคุณชอบหรือไม่มาให้คุณได้ฝึกเขียนและพูดกับสิ่งรอบๆตัว คู่สนทนา

ตัวอย่างประโยคคำถามชอบหรือไม่ คุณชอบหรือเปล่าภาษาอังกฤษ

Do you like pop music? (ดู ยู ไลค์ พ็อพ มิวสิค) คุณชอบดนตรีป็อปมั้ย
Do you like yellow? (ดู ยู ไลค์ เยลโล) คุณชอบสีเหลืองไหม
Do you like to play badminton? (ดู ยู ไลค์ ทู เพลย์ แบดมินทัน) คุณชอบเล่นแบตมินตันไหม
Do you like to swim? (ดู ยู ไลค์ ทู สวิม) คุณชอบว่ายน้ำหรือเปล่า
Would you prefer chocolate ? (วู้ด ยู พรีเฟอร์ ค็อฟฟี) คุณอยากกินช็อคโคแลตไหม
Would you like running? (วู้ด ยู ไลค์ แด๊นซิง) คุณชอบวิ่งไหมครับ

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย