บทสนทนาภาษาอังกฤษคำถามชอบสัตว์อะไรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาถามว่าชอบสัตว์อะไรภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งบทสนทนาภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึกพูดและสนทนาเพราะนี่เป็นอีกบทสนทนาสำหรับคนเพิ่งทำความรู้จักกันหรือ เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกเลยทำความรู้จักกับเรื่องทั่วๆไปของอีกฝ่าย การถามคำว่าชอบสัตว์อะไร เลี้ยงสัตว์อะไรเป็นอีกคำถามที่นิยมไถ่ถามกันเพราะเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวัน

บทสนทนาถามว่าชอบสัตว์ประเภทไหนชอบสัตว์อะไรภาษาอังกฤษ

A: What animal do you like?
ว็อท แอนนิมอล ดู ยู ไลค์
คุณชอบสัตว์อะไร?

B: I like dogs.
ไอ ไลค์ ด็อกส์
ฉันชอบหมา.

B:Do you like dogs?
ดู ยู ไลค ด็อกส์
คุณชอบหมาไหม

A: Yes, I do.
เยส ไอ ดู
ใช่ฉันชอบ

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย