บทสนทนาภาษาอังกฤษคำถามทำงานที่ไหนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาถามว่าทำงานที่ไหนภาษาอังกฤษ เป็นบทสนทนาที่เราใช้สอบถามทำความรู้จักคนที่เราเพิ่งเคยคุยกันครั้งแรกถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปของคู่สนทนาว่าทำงานทีไหนซึ่งเป็นอีกบทสนทนาภาษาอังกฤษที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นประโยคที่เราใช้ทำความรู้จักกับคนใหม่ๆที่เราพบเจอ วันนี้จึงได้รวมประโยคถามว่าทำงานที่ไหนมาให้คุณๆได้ฝึกท่องอ่านเขียนและนำไปพูดใช้สนทนาจริงได้

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทำงานที่ไหน

A: Where do you work?
แวร์ ดู ยู เวิร์ค
คุณทำงานที่ไหน

B: I work for the SME Bank.
ไอ เวิค ฟอ เดอะ สไมล แบ๊งค์
ฉันทำงานให้กับธนาคารเอสเอ็มอี

A: Do you like your job?
ดู ยู ไลค์ ยัว จ๊อบ
คุณชอบงานของคุณไหม

B: Yes, I like it very much.
เย็ส ไอ ไลค อิท
ใช่ฉันชอบมัน.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาชีพ

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย