บทสนทนาการขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการพูดขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ ที่อยู่อีเมลล์ เราต้องพูดอย่างไร อ่านออกเสียงอย่างไร ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป เราควรต้องพูดอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะขออีเมล์ของคู่สนทนาให้ฟังสุภาพ เพื่อการติดต่อธุรกิจหรือ การขออีเมล์เพื่อติดต่อกับเพื่อน

อีเมล์แอดเดรสเป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อสื่อสารรองๆลงมาจากแอพพลิเคชั่นจำพวก ไดเรกแมสเสจ พวกแอพไลน์ เพราะข้อดีของอีเมล์นั้นคือ สามารถติดต่อสื่อสารได้ง่ายส่งภาพและข้อความ หรือไฟล์ต่างๆได้ง่ายประหยัดเวลาแถมสามารถสำเนาอีเมล์ส่งถึงผู้อื่นได้อีกด้วย เราจึงต้องเรียนรู้ปล้วฟัดฝึกพูดบทสนทนาประโยคการขออีเมล์แอดเดรสให้ได้ วันนี้รวมตัวอย่างกระโยคการพูดบทสนทนาวิธีขออีเมล์แอดเดรสมาให้คุณๆได้ลองฝึกดูรูปแบบประโยค วิธีการพูดการอ่านออกเสียงตัวสะกดพร้อมความหมายและคำแปลให้คุณได้เข้าใจทั้งลองฝึกพูดและเขียนจนสามารถใช้ได้จริง

ตัวอย่างประโยคบทสนทนาวิธีขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ

Could you mind to give me your email address please?
Jenny What is your email?
What’s your email address John?, I will send you the document file.

ประโยคดังกล่าวเป็นการขออีเมล์จากคู่สนทนาแบบสุภาพและบุคคลที่คุ้นเคยเราลองมาดูตัวอย่างในการพูดสนทนาวิธีการขออีเมล์ทั้ง 5 ตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่างบทสนทนาวิธีขออีเมล์ที่ 1

A: Rosy, what is your email address? / อ่านว่า โรซี่ วอท อิส ยัว อีเมล์ แอดเดรส? / แปลว่า โรซี่, อีเมล์แอดเดรสของคุณคืออะไร?

B: My email address is rosy12345@xyz.com / อ่านว่า มายอีเมล์แอดเดรสอิส โรซี่12345@xyz.com / แปลว่า อีเมล์แอดเดรสของฉันคือ โรซี่12345@xyz.com

ตัวอย่างบทสนทนาวิธีขออีเมล์ที่ 2

A: Let me know your email address, please? /อ่านว่า เล็ท มี โนว์ ยัว อีเมล์ แอดเดรส พรีส? /แปลว่า โปรดบอกอีเมล์แอดเดรสของเธอหน่อยให้ฉันรู้ได้ไหม?

B: yes, My email address is xcvx@xyz.com /อ่านว่า เยส, มาย อีเมล์ แอดเดรส อิส xcvx@xyz.com /แปลว่า ได้สิ อีเมลล์แอดเดรสของฉันคือ xcvx@xyz.com

ตัวอย่างบทสนทนาวิธีขออีเมล์ที่ 3

A: May I have your email address please? /อ่านว่า เมย์ ไอ เฮฟ ยัว อีเมล์ แอดเดรส พรีส?/ แปลว่า ฉันขออีเมลล์แอดเดรสของคุณได้ไหม?

B: yes, my email address is xcvx@xyz.com / อ่านว่า เยส, มาย อีเมล์ แอดเดรส อิส xcvx@xyz.com / แปลว่า ได้สิ, อีเมล์แอดเดรสของฉันคือ xcvx@xyz.com

ตัวอย่างบทสนทนาวิธีขออีเมล์ที่ 4

A: Would you mind to give me your email address? /อ่านว่า วู๊ด ยู มาย ทู กีฟ มี ยัว อีเมล์ แอดเดรส? /แปลว่า คุณจะรังเกียจไหมถ้าจะให้อีเมลล์แอดเดรส์ของคุณแก่ฉัน?

B: Of course, It’s xcvx@xyz.com /อ่านว่า ออฟ ครอส์ อิส’ส xcvx@xyz.com /แปลว่า ได้สิ มันคือxcvx@xyz.com

ตัวอย่างบทสนทนาวิธีขออีเมล์ที่ 5

A: Could you tell me John’s email please? /อ่านว่า ครูด ยู เมล มี จอห์น’ส อีเมล์ พรีส์? / แปลว่า คุณช่วยบอกอีเมล์ของจอห์นได้ไหม?

B: Oh, I think it’s not ok so you should ask him by yourself. /อ่านว่า โอ้ ไอ ธิงค์ อิส น็อต โอเค โซ ยู ชูด อาค ฮิม บาย ยัว เซฟ /แปลว่า โอ้ ฉันคิดว่ามันไม่ดีนะดังนั้นคุณควรจะไปถามเขาเองด้วยตัวคุณเอง.

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย