บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคบทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ วิธีการพูดสนทนาการขอยืมของต่างๆเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่เราจำเป็นต้องใช้หรือ เป็นเหตุสุดวิสัยต้องขอยืมจากคู่สนทนา ที่คุ้นเคยหรือคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนมีวิธีพูดและวิธีอ่านออกเสียงอย่างไรบ้างนั้นวันนี้เรามาดูกัน พร้อมตัวอย่างบทสนทนาการขอยืมสิ่งของจากคู่สนทนาเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้ลองฝึกพูดอ่านออกเสียง หรือจะหัดพูดกับคู่สนทนาก็ได้ พร้อมความหมายภาษาอังกฤษให้คุณได้เข้าใจตัวรูปประโยคมากยิ่งขึ้น

สถานการณ์การขอยืมสิ่งของสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงยกตัวอย่างการพูดภาษาอังกฤษรูปประโยคบทสนทนาการขอยืมสิ่งของให้คุณได้ลองฝึกพูดกัน ใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยทีเดียว มาดูกันว่ามีประโยคอะไรบ้าง

ตัวอย่างประโยคบทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขอยืมสิ่งของตัวอย่างที่ 1

K: Jenny May I borrow your pen please? /อ่านว่า เจนนี่ เมย์ ไอ บอโรว์ ยัว เพน พรีส? /แปลว่า เจนนี่ ฉันขอยืมปากของคุณสักหน่อยได้ไหมคะ
Jenny : Yes, sure. /อ่านว่า เยส ชัวร์ /แปลว่า ได้สิ

K: Thank you. Jenny. /อ่านว่า แท้งค์ คิ้ว เจนนี่/ แปลว่า ขอบคุณคะเจนนี่

บทสนทนาการขอยืมสิ่งของตัวอย่างที่ 2

K: Hi, Manoon  Do you have the science book? /อ่านว่า ไฮ มนูญ ดู นู เฮฟ เดอะ ไซ เอิน บุ๊ค? / แปลว่า สวัสดีมนูญ คุณมีหนังสือวิทยาศาสตร์ไหมครับ
Manoon: Yes, I have. /อ่านว่า เยส ไอ เฮฟ แปลว่า มีครับ
K: Can i borrow for a minute? /อ่านว่า แคน ไอ บอโรว์ ฟอร์ อะ มินิท พรีส? /แปลว่า ฉันขอยืมสักครู่ได้ไหม
Manoon: Yes, you can take it from my bag. /อ่านว่า เยส ยู แคน เทค อิท ฟรอม มาย แบค /แปลว่า ได้ครับ คุณสามารถหยิบเอาจากกระเป๋าของผมได้เลย

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย