คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์สื่อสาร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์มือถือพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์การติดต่อสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารภาษาอังกฤษ คำศัพท์หมวดการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นประจำในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำธุรกิจเพื่อแสดงความต้องการออกไปยังผู้รับสื่อ ผ่านอุปกรณ์การสื่อสารหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ หรือการเขียนด้วยจดหมายหรืออีเมลล์ มีหลากหลายชนิดหลายประเภทที่แตกต่างกันไป วันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารต่างๆพร้อมคำอ่านคำแปลความหมายให้คุณได้ท่องจำ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์มือถือภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
communication คอมมิวนิเคทชั่น การติดต่อสื่อสาร
conversation คอนเวอร์เซชั่น การสนทนา การพูดคุยกัน
dialogue ไดอะล็อค การสนทนา
discouse ดิสคอรส์ การสนทนา การปาฐกถา
contact คอนแทคท์ การติดต่อสื่อสาร
letter เลทเทอร์ จดหมาย
email อีเมล์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
mobile phone โมบายโฟน โทรศัพท์มือถือ
telephone เทเลโฟน โทรศัพท์
phone โฟน โทรศัพท์
telegraph เทเลกราฟ ระบบการส่งโทรเลข
fax แฟ็คซ์ โทรสาร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการบินทั้งหมดให้คุณได้เรียนท่องจำพูดและเขียนง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิงพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในร้านเสริมสวยอุปกรณ์ทำผมทำเล็บให้คุณฝึกใช้ง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับข่าวสารอุปกรณ์ภาษาอังกฤษการผลิตข่าวและคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยให้คุณได้ฝึกท่องจำง่ายๆ