คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์สื่อสาร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์มือถือพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์การติดต่อสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารภาษาอังกฤษ คำศัพท์หมวดการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นประจำในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำธุรกิจเพื่อแสดงความต้องการออกไปยังผู้รับสื่อ ผ่านอุปกรณ์การสื่อสารหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ หรือการเขียนด้วยจดหมายหรืออีเมลล์ มีหลากหลายชนิดหลายประเภทที่แตกต่างกันไป วันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารต่างๆพร้อมคำอ่านคำแปลความหมายให้คุณได้ท่องจำ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์มือถือภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
communication คอมมิวนิเคทชั่น การติดต่อสื่อสาร
conversation คอนเวอร์เซชั่น การสนทนา การพูดคุยกัน
dialogue ไดอะล็อค การสนทนา
discouse ดิสคอรส์ การสนทนา การปาฐกถา
contact คอนแทคท์ การติดต่อสื่อสาร
letter เลทเทอร์ จดหมาย
email อีเมล์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
mobile phone โมบายโฟน โทรศัพท์มือถือ
telephone เทเลโฟน โทรศัพท์
phone โฟน โทรศัพท์
telegraph เทเลกราฟ ระบบการส่งโทรเลข
fax แฟ็คซ์ โทรสาร
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้