คําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดตึกอาคารสิ่งก่อสร้างพร้อมคำอ่านคำแปล

คําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดตึกอาคารสิ่งก่อสร้างพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดตึกอาคารสิ่งก่อสร้าง คอนโดมีเนียม ทาว์เฮาส์พร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ตึกอาคารสิ่งก่อสร้างภาษาอังกฤษ คำศัพท์หมวดการอาคารสิ่งก่อสร้างตึกภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเราสร้างตึกอาคารขึ้นมาหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญบนตึกระฟ้าหรืออาคารต่างๆที่ใช้เป็นตั้งของออฟฟิศหรือบริษัทชื่อดังมากมาย และนอกจากนี้สำหรับอาคารและตึกในยุคปัจจุบันแล้วเราใช้เป็นที่พักอาศัยด้วยเช่นคอนโดมีเนียมหรือเทาว์เฮาส์ เทาว์โฮมซึ่งแต่ละที่ก็จะมีขนาดความกว้างความสูงจำนวนชั้นของตึกอาคารที่แตกต่างกันไปวันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดตึกอาคารสิ่งก่อสร้างภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลความหมายให้คุณได้ท่องจำ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับตึกอาคารสิ่งก่อสร้างภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
builder บิลเดอร์ ผู้สร้าง, ช่างก่อสร้าง
building บิวดิ้ง ตึก, อาคาร
skyscraper สกาย สะเครพเพอร์ ตึกระฟ้า
townhouse ทาวน์เฮาส์ ทาวน์เฮาส์
apartment อะพาร์เม้นท์ ตึกที่มีห้องว่างให้เช่าพักอาศัยรายเดือน
condomenium คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม
bridge บริดจ์ สะพาน
construction คอนสทรัคชั่น การก่อสร้าง
block บล็อค ตึก ช่วงตึก
establishment เอสทา บลิชเมินท์ การสร้าง,การก่อตั้ง, สิ่งก่อสร้าง, การสร้างขึ้น
architecture อาร์คิเท็คเชอร์ สถาปัตยกรรม
formation ฟอร์เมชั่น การสร้าง, สิ่งที่สร้างขึ้น
framework เฟรมเวิร์ค โครงสร้าง
frame เฟรม โครงสร้างพื้นฐาน, กรอบ
tower ทาวเออร์ ตึก, ป้อมปราการ
infrastructure อินฟราสทรัคเชอร์ พื้นฐานโครงสร้าง ถนน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
railway เรลเวย์ รางรถไฟ, ระบบทางรถไฟ
rail เรล รางรถไฟ, ราว, ทาง
creature ครีเชอร์ สรรพสิ่งสร้างขึ้น
corner คอร์เนอร มุม หัวมุมถนน
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้