คำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเป็นสถานที่สอนให้ความรู้เรื่องต่างๆกับเด็กๆและสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต โรงเรียนมีทั้งผู้สอน ผู้เรียน นักเรียน นักศึกษา และตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ อุปกรณ์สิ่งต่างๆในโรงเรียนที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะได้เข้าใจทั้งคำศัพท์และคำแปลความหมายเพื่อให้ได้อ่านออกเสียงและเข้าใจความหมายจนสามารถนำไปแต่งประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองง่ายๆ วันนี้เราได้รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรงเรียนมาให้คุณๆได้ฝึกท่องจำและสามารถนำไปหัดแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้

รวมคำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
blackboard แบล็คบอร์ด กระดานดำ
book บุ๊ค หนังสือ
bookcase บุ๊ค เคส ตู้หนังสือ
bulletin board บูลเลทิน บอร์ด กระดานข่าว
cafeteria คาเฟทิเรีย โรงอาหาร
chair แชร์ เก้าอี้
chalk ช็อค ชอลก์
classroom คลาสรูม ห้องเรียน
computer คอมพิวเทอร์ คอมพิวเตอร์
desk เดสค์ โต๊ะ
eraser อิ เร เซอร์ ยางลบ
teacher ทิช เชอร์ ครู
student สทิว เด้นท์ นักเรียน
gym จิม โรงยิม
headmaster เฮดทิชเชอร์ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่
president เพลสสิเด้น ประธาน
secretary เซ เครท ทารี่ เลขานุการ
professor โพร เฟส เซอร์ ศาสตราจารย์
office ออฟฟิศเซอร์ สำนักงาน
whiteboard ไวท์ บอร์ด กระดานไวต์บอร์ด
textbook เท็กซ์ บุ๊ค หนังสือเรียน
teacher’s room ทิช เชอร์ รูม ห้องพักครู
pencil เพน ซิล ดินสอ
pen เพน ปากกา
notbook โน๊ต บุ๊ค สมุดบันทึก
library ไลบรา รี่ ห้องสมุด
librarian ไลบรา เรียน บรรณารักษ์
locker room ล็อกเกอร์ รูม ห้องเก็บสัมภาระ
lab แล็บ ห้องทดลอง
soccer field ซ๊อคเกอร์ ฟิลด์ สนามฟุตบอล
playground เพลย์กราวน์ สนามเด็กเล่น
baseball field เบสบอล ฟิลด์ สนามเบสบอล
janitor แจนนิเทอร์ ภารโรง
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษ คำศัพท์รถยนต์ย …

คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นให้คุณได้ฝึกท่องอ่านพูดและเขียนสร้างเป็นประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษหลายชนิดให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและสนทนาในชีวิตประจำวันได้