คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดแนวเพลงแนวดนตรีพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

แนวเพลงแนวดนตรีภาษาอังกฤษคำศัพท์หมวดแนวดนตรีภาษาอังกฤษ

คำศัพท์แนวดนตรีแนวเพลงภาษาอังกฤษเป็นอีกหมวดคำศัพท์ภาษาองักฤษที่เราใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวันเพราะเราต่างฟังเพลงจากวิทยุ ซีดี หรือออนไลน์ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเพลงใช้เป็นสื่อในการผ่อนคลายได้ดี เพลงมีหลากหลายแนว แต่ละคนก็จะมีความชอบเพลงที่มีแนวแตกต่างกันไป คำศัพท์แนวเพลงดนตรีภาษาอังกฤษจึงเป็นอีกหมวดซึ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารสนทนาระหว่างคู่สนทนาของเราหรือจะเป็นการเสพสื่ออื่นๆ เราก็สามารถนำคำศัพท์หมวดนี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

รวมคำศัพท์หมวดแนวเพลงแนวดนตรีภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
rock ร็อค แนวเพลงร็อค
classical คลาสสิคัล แนวเพลงคลาสสิก
easy listening อีซี่ ลิสซึนนิ่ง ดนตรีฟังสบายๆ
folk โฟล์ค แนวเพลงพื้นบ้าน
hip hop ฮิ๊ปฮอป แนวเพลงฮิปฮอป
jazz แจ๊ส แนวเพลงแจ๊ส
blues บลูส์ ดนตรีแนวบลูส์
techno เทคโน แนวเพลงเทคโน
opera โอเปร่า แนวเพลงโอเปร่า
dance แดนซ์ แนวเพลงแดนซ์
country คันทรี แนวเพลงลูกทุ่ง
reggae แร๊กเก๊ แนวดนตรีแร๊คเก๊
pop พ็อพ แนวดนตรีพ็อพ
rap แร๊พ แนวดนตรีแร๊พ
latin ละติน แนวเพลงละติน
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้