คำศัพท์เวลาระบุเวลาภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เวลา การระบุเวลาภาษาอังฤษในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์เกี่ยวกับเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างยิ่ง เพราะเวลาแสดงให้เราได้รู้ได้ว่าสิ่งไหนเราควรทำเมื่อไร เราจะนัดคู่สนทนา หรือต้องการทำสิ่งนั้น สิ่งนี้เมื่อไรเวลาใดจึงจำเป็นต้องบอกเป็นเวลาเพื่อจะได้อ้างอิงได้ถูกต้อง วันนี้เรารวมคำศัพท์เกี่ยวกับกาลเวลา การระบุเวลาพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณๆได้ฝึกเรียนรู้และท่องจำเพื่อนำไปอ่านเขียนและพูด จนสร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันกับคู่สนทนาได้

รวมคำศัพท์เวลา การระบุเวลา บอกเวลาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านและคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
time ไทม์ เวลา
former ฟอร์เมอร์ สมัยก่อน
past พาสท์ ผ่านไป
once วันซ์ ครั้งหนึ่ง
before บีฟอร์ ก่อนหน้า
recently รีเซนท์ลี เมื่อเร็วๆนี้
just now จัสท์ นาว เมื่อสักครู่
now นาว เดี๋ยวนี้
present เพรสเซนท์ ปัจจุบัน
at present แอท เพรสเซนท์ สมัยนี้
future ฟิวเชอร์ อนาคต
a day to come อะ เดย์ ทู คัม วันข้างหน้า
second เซคเคินด์ วินาที
one second วันเซคเคินด์ 1 วินาที
two seconds ทู เซคเคินด์ 2 วินาที
sixty seconds ซิคที้ เซคเคินด์ หกสิบวินาที
minute มินิท นาที
one minute วัน มินิท หนึ่งนาที
fifty-nine minutes ฟิฟที้ ไนท์ มินิท 59 นาที
hour เอาว์ เออร์ ชั่วโมง
4 hours and a half โฟร์ เอาว์ เออรซ์ แอนด์ อะ ฮาฟ 4 ชั่วโมงครึ่ง
every 2 hours เอฟเวรี่ ทู เอาว์ เออรซ์ ทุก 2 ชั่วโมง
about 6 hours อะเบาท์ ซิก เอาว์ เออรซ์ ประมาณ 6 ชั่งโมง
within 7 hours วิทอิน เซเว้นเอาว์ เออรซ์ ภายใน 7 ชั่วโมง
over 8 hours โอเวอร์ เอท เอาว์ เออรซ์ เกินจาก 8 ชั่วโมง
last 9 hours ลาสท์ ไนท์ เอาว์ เออรซ์ 9 ชั่วโมงที่แล้ว
o’ clock โอ คล็อค ตามนาฬิกา
half past eight ฮาฟ พาสท์ เอท 8 นาฬิกา 30 นาที
before 6 o’clock บีฟอร์ ซิก โอ คล็อค ก่อน 6 นาฬิกา
1 o’clock วัน โอ คล็อค 1 นาฬิกา
half a day ฮาฟ อะ เดย์ ครึ่งวัน
morning มอร์นิ่ง ตอนเช้า
midday / noon มิดเดย์ / นูน เที่ยงวัน
afternoon อาฟเทอร์นูน ตอนบ่าย
seven o five เซฟเวิ้น โอ ไฟว์ 7 นาฬิกา 5 นาที
eight-ten เอท เทนี 8 นาฬิกา 10 นาท
evening อีฟนิ่ง ตอนเย็น
night ไนท์ ตอนกลางคืน
period พีเรียด ระยะเวลา
a.m. เอเอ็ม ระยะเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน
p.m. พีเอ็ม ระยะเวลาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน
midnight มิดไนท์ เที่ยงคืน
nowadays นาวอะเดย์ ี้ ปัจจุบันนี้ ทุกวันน
from now on ฟรอม์ นาว ออน จากนี้ต่อไป
rush รัช เร่งรีบ
suddenly ซัดเดนลี่ ทันที
in a flash อิน อะ แฟลช ชั่วพริบตา
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล อุปกรณ์ตัดเย็บชุดชายหญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอางค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลความหมาย

คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบินสายการบินเครื่องบินนักบิน ผู้โดยสาร พาสพอร์ทหนักสือเดินทาง แอร์โฮสเตส สถานที่ต่างๆสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ท่าอากาศยาน