คำศัพท์เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกฤษออฟฟิศอุปกรณ์คำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกฤษออฟฟิศอุปกรณ์ประเภทต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดเครื่องใช้สำนักงานออฟฟิศภาษาอังกฤษอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้ชนิดต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานชนิดต่างๆ ในออฟฟิศชนิดที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเขียน การพิมพ์ หนังสือ สมุด คอมพิวเตอร์ โทรสาร และอีกหลายคำที่อยู่ในสำนักงานที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับคำศัพท์หมวดเครื่องใช้ภายในสำนักงานออฟฟิศนั้นเราต่างก็ต้องใช้และพบเจอในทุกๆวัน ซึ่งเราจำเป็นต้องท่องจำคำศัพท์หมวดนี้ให้ได้เพราะมีหลายคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เฉพาะเรียกสำหรับอุปกรณ์แต่ละอย่างที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เรารวบรวมคำศัพท์หมวดเครื่องใช้ในสำนักงานออฟฟิศภาษาอังกฤษหลายชนิดมาให้คุณๆได้เรียนรู้พร้อมคำอ่านตัวสะกดและคำอ่านออกเสียง รวมถึงความหมายคำแปลให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสร้างประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษ 2 คนได้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

รวมคำศัพท์เครื่องใช้สำนักงานออฟิศภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์อุปกรณ์สำนักงานภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
mechanical pencil เมแคนิคัล เพนซิล ดินสอกด
document ด็อค คิวเม้นท์ เอกสาร
personal organizer เพอร์ โซเนล ออแกไนเซอร์ สมุดจดนัดหมายส่วนตัว
binder ไบน์ เดอร์ ที่หนีบเอกสาร
folder โฟลเดอร์ แฟ้มใส่เอกสาร
letterhead paper เลท เทอร์เฮ็ด เพเพอร์ กระดาษหัวจดหมาย
calculator แคล คิวเลเทอร์ เครื่องคิดเลข
desk เดสค์ โต๊ะทำงาน
swivel chair สวิว เวิล แชร์ เก้าอี้ล้อเลื่อน
scotch tape สค็อทช เทบ เทปติดกระดาษ
punch พันซ์ เจาะรูกระดาษ
glue กลู กาว
stapler สเท้พ เพลอร์ ที่เย็บกระดาษ
envelope เอ็น เวล็อพ ซองจดหมาย
writing paper ไรทิง เพ เพอร์ กระดาษจดหมาย
papper เพเพอร์ กระดาษ
diary ไดอะรี่ สมุดบันทึกประจำวัน
diskette ดิสเคท แผ่นดิสบันทึกข้อมูล
desk pad เดสค์ แพด แผ่นรองเขียน
stacking tray สแท้คกิ้ง เทรย์ ถาดใส่เอกสาร
cutter คัทเทอร์ มีดคัตเตอร์
briefcase บรีฟ เคส กระเป๋าเอกสาร
sticky note สทิ้ค กี้ โน๊ต กระดาษโน้ตแถบมีกาวสำหรับติด
telephone เทเลโฟน โทรศัพท์
fax แฟกซ์ เครื่องโทรสาร
intercom อินเทอร์คอม โทรศัพท์ภายใน
printer พริ้นเทอร์ เครื่องพิมพ์
computer คอมพิวเทอร์ คอมพิวเตอร์
file cabinet ไฟล์ แคบ บิเน็ท ตู้เก็บเอกสาร
scanner สแกนเนอร์ เครื่องสแกนเนอร์
mimeograph มิม มิโอกราฟ เครื่องโรเนียว
rack แร็ค ชั้นเก็บเอกสาร
typewriter ไทพ ไรเทอร์ เครื่องพิมพ์ดีด
photocopier โฟโทค็อพพิเออร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
staple สเทเพิล ลวดเย็บกระดาษ
marker มาร์คเคอร์ ปากกาเน้นข้อความ
ruler รูเลอร์ ไม้บรรทัด
eraser อิ เร เซอร์ ยางลบ
correcting fluid คอร์เรคทิ้ง ฟลูอิด น้ำยาลบคำผิด
name card เนม คาร์ด นามบัตร
rubber stamp รับเบอร์ สแท้มบ์ ตรายาง
stamp pad สแท้มบ์ แพด แป้นหมึกพิมพ์
pushpin พุชพิน หมุดติดกระดาษ
fountain pen เฟาเทิน เพน ปากกาหมึกซึม
paper cutter เพเพอร์ คัทเทอร์ ที่ตัดกระดาษ
transparency ทรานสแพ เร้นซี่ สไลด์ แผ่นใส
pencil holder เพนซิลโฮลเดอร์ ที่ใส่ดินสอ
overhead projector โอเวอร์เฮด โพรเจ็คเทอร์ เครื่องฉายแผ่นใส
ballpoint บอลพ้อยท์ ปากกาลูกลื่น
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล อุปกรณ์ตัดเย็บชุดชายหญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอางค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลความหมาย

คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบินสายการบินเครื่องบินนักบิน ผู้โดยสาร พาสพอร์ทหนักสือเดินทาง แอร์โฮสเตส สถานที่ต่างๆสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ท่าอากาศยาน