คำศัพท์เครื่องมือช่างซ่อมช่างก่อสร้างช่างการเกษตรภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องมือช่างซ่อมการเกษตรก่อสร้างพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องมือช่าง

คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องมือช่างภาษาอังกฤษ เครื่องมือเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงหรือสร้างประดิษฐ์ของช่างหลายประเภทที่มีความหลากหลายในการใช้แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น แต่งสวนเกษตร ซ่อมรถ ซ่อมบ้าน และเครื่องจักรโรงงานต่างๆ หรือเอาไว้ก่อสร้างสิ่งต่างๆ วันนี้จึงได้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ พร้อมคําอ่านคําแปล เพื่อให้คนนำไปใช้สื่อสารและสร้างประโยค เพื่อการสนทนาภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวันอาจเกิดเหตุใดที่คุณจะต้องซ่อมสิ่งใดในบ้านหรือว่าสิ่งของอื่นคุณจะได้สามารถสื่อสารกับคู่สนทนาได้

รวมเครื่องมือหมวดช่างภาษาอังกฤษ เครื่องมือทำสวน ก่อสร้าง ซ่อมบ้าน รถ การเกษตร พร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
tool ทูล เครื่องมืออุปกรณ์การช่าง
screwdriver สคิว ไดรว์เวอร์ ตะปูควงหัวสี่แฉก
wrench เรนช์ ประแจ
spade สเพด เสียม
rake แร็ค คราด
hoe โฮ จอบ
trowel โทรเวล์ เกรียงโบกปูน
combined hoe and fork คอมบายด์ โฮ แอนด์ ฟรอก์ ช้อนและส้อมพรวนดิน
sickle ซิค เคิล เคียว
gardener’s knife กาเด้นเนอร์ซ์ ไนฟ มีดทำสวน
cutter คัทเทอร์ เครื่องตัด
pruner พรุน มีดตัดเล็บกิ่งไม้
grass shears กราส เชียร์ กรรไกรตัดหญ้า
hedge เฮคจ กรรไกรตัดพุ่มไม้
pruning saw พรูนนิ่ง ซอว์ เลื่อยตัดกิ่ง
motor cultivator มอเทอร์ คัลละเวเทอร์ เครื่องไถนา
electric drill อิเล็คทริก ดริลล์ สว่านไฟฟ้า
fruit picker ฟรุต พิกเกอร์ ที่เก็บผลไม้
garden hose การ์เด้น โฮ สายยางฉีดน้ำ
electric lawn mower อิเล็คทริค ลอว์ โมเว่อร์ เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า
hand mower แฮนด์ โมเวอร์ กรรไกรตัดหญ้า
blade เบรด ใบมีด
electric starter อเล็คทริค สตาร์ทเทอร์ สตาร์ทเตอร์ไฟฟ้า
trailer เทลเลอร์ รถพ่วง
nozzle นอซ เซิล หัวฉีด
hose ฮอส์ สายยาง
sandpaper แซนเพเพอร์ กระดาษทราย
drill ดรีลล์ สว่าน
ladder แลดเดอร์ บันได
saw ซอว์ เลื่อย
sawdust ซอว์ดัซท์ ขี้เลื่อย
tool box ทูล บ็อค กล่องเครื่องมือ
screwdriver สคริวไดเวอร์ ไขควง
plank แพ๊ลงค์ ไม้กระดาน
pen knife เพน ไนฟ์ มีดพก
nail นีล ไม้ตะปู
plane เพลน กบไสไม้
paint pot เพนท์ พ้อท กระป๋องสี
file ไฟล์ ตะไบ
hammer แฮมเมอร์ ค้อน
tape measure เทป เมเชอร์ ตลับเมตร
axe แอ๊ค ขวาน
plier ไพล เออร์ คีม
scissors ซิส เซอซ กรรไกร
chisel ชิซ เซิล สิ่ว
fret saw เฟรท ซอว์ เลื่อยฉลุ
spanner สแปนเนอร์ ที่ขันน็อต
hacksaw แฮคซอว์ เลื่อยตัดเหล็ก
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้