คำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาลภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาลภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงและความหมายให้คุณฝึกท่องจำอย่างง่ายๆ โรงพยาบาลสถานที่รักษาพยาบาลเวลาเราเจ็บป่วยไข้ซึ่งเป็นสถานที่ที่เราต้องไปพบแพทย์หรือพาคนอื่นไปเพื่อรักษาอาการต่างที่เราต้องสามารถอธิบายอาการหรือบอกกล่าวกับบุคคลที่สามได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องท่องคำศัพท์หมวดโรงพยาบาลให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ คุณหมอ พยาบาล ผู้ป่วย ให้ได้ วันนี้เราจึงรวมคำศัพท์ภาษาเกี่ยวกับหมวดโรงพยาบาลมาให้คุณๆได้ฝึกท่องและอ่านออกเสียงพร้อมตัวสะกดหลายคำให้สามารถฝึกได้อย่างคล่องแคล่ว

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรงพยาบาล

วิธีการท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรงพยาบาลไม่ยากลองให้เราคิดว่าแต่ละวันเราไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยโรคอะไร มีแผนกอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่ต่างๆ ชื่อโรค การรักษา ชื่อยาต่างๆ มีอะไรบ้างแล้วจดเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าโรงพยาบาลนั้นๆคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรแค่นี้คุณก็จะสามารถเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรงพยาบาลและสามารถอ่านออกเสียงตัวสะกดได้พร้อมคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาลภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสีย คำแปลความหมาย
3-way joint ธี-เวย์ จอยท์ ข้อต่อสามทาง
abnormal แอบ-นอร์-มอล ผิดปกติ
abortion อะ-บอร์-เชิน การทำแท้ง
abrasion อะ-แบร-เชิน แผลถลอก
accident แอค-ซิ-เดนท์ อุบัติเหตุ
acute transverse myelitis อะ-คิวท์ ทราน-สะ-เวิร์ส มาย-อิ-ไล-ทิส ไขสันหลังอักเสบ
advance life support แอด-วานซ์ ไลฟ์ ซัพ-พอร์ท เจ้าหน้าที่กู้ชีพชั้นสูง
alcohol แอล-คอ-ฮอล แอลกอฮอล์
alert อะ-เลิร์ท รู้สึกตัวดี
amputation แอม-พิว-เท-เชิน การตัดอวัยวะออก
artery อา-เทอรี เส้นเลือดแดง
bandage แบน-เดจ ผ้าพันแผล
basic life support เบสิค ไลฟ์ ซัพ-พอร์ท เจ้าหน้าที่กู้ชีพขั้นต้น
belt เบลท์ เข็มขัด
blade เบลด ใบมีดผ่าตัด
blood pressure บลัด เพรชเชอร์ ความดันโลหิต
brain เบรน สมอง
burn เบิร์น แผลไหม้
blister บลิสเทอร์ แผลพุพอง
bruise บรูซ แผลฟกช้ำ
cancer แคนเซอร์ มะเร็ง
carotid คาโรทิด เส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณลำคอ
chemotherapy คี-โม-เธอ-รา-พี เคมีบำบัด
chest เชสท์ บริเวณหน้าอก
chill ชิลล์ หนาวสั่นเนื่องจากไข้สูง
collar คอล-ลาร์ อุปกรณ์ดามกระดูกต้นคอ
ในกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
coma โค-มา ภาวะหมดสติ ไม่รู้สึกตัว
concussion คอน-คัส-เชิน การกระทบกระเทือนที่ศีรษะ
contact dermatitis คอน-แทกท์ เดอร์-มา-ทิ-ทิส ผื่นแพ้จากการสัมผัส
contusion คอนทิวเชิน รอยฟกช้ำ
corneal ulcer คอร์เนียล อัลเซอร์ แผลที่กระจกตา
cornia คอร์-เนีย กระจกตา
cotton wool คอท-เทิน วูล สำลี
crushing ครัช-ชิง การบดทับ
crutch ครัทซ์ ไม้เท้า
c-spine ซี-สะ-ไปน์ กระดูดต้นคอ
cure เคียวร์ รักษา
cyanosis ไซ-ยา-โน-ซีส อาการเขียวจากการ
ขาดออกซิเจน
deformity ดี-ฟอร์-มิ-ที การผิดรูป,ความพิกลพิการ
defibrillator ดี-ฟิ-บริล-เล-เทอร์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ
diabetes ได-อะ-เบทส์ โรคเบาหวาน
diagnose ได-แอก-โนส วินิจฉัย, ตรวจโรค,
วิเคราะห์, หาสาเหตุ
diagnosis ได-แอก-โน-ซิส การวินิจฉัยโรค
diarrhea ได-อะ-เรีย ท้องเสีย
discharge ดิส-ชาร์จ การจำหน่ายผู้ป่วย
dislocation ดิส-โล-เค-เชิน ข้อต่อกระดูกหลุด
dispatch room ดิส-แพทช์-รูม ห้องวิทยุ
dispatcher ดิส-แพท-เชอร์ เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร
doctor ดอก-เทอร์ แพทย์
dressing เดรส-ซิง ทำแผล
elastic bandage อี-ลา-สติก แบน-เดจ ผ้ายืดใช้พันบริเวณต่างๆ
ตามร่างกาย
emergency อิ-เมอ-เจน-ซี ฉุกเฉิน
emergency medical service อิ-เมอ-เจน-ซี เม-ดิ-เคิล เซอร์-วิซ ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน
emergency unit อิ-เมอ-เจน-ซี ยู-นิท แผนกฉุกเฉิน
endocrine gland เอน-ดอร์-ซีน แกลนด์ ต่อมไร้ท่อ
exhalation เอกซ์-ฮา-เล-เชิน การหายใจออก
exposed bone เอกซ์-โพสท์ โบน กระดูกโผล่
fever ฟี-เวอร์ เป็นไข้
first aid เฟิร์สท เอด การปฐมพยาบาล
first responder เฟิร์สท เรส-พอน-เดอร์ บุคลากรด่านหน้าในการ
ช่วยเหลือทางการแพทย์
forcept ฟอร์-เซพท์ คีมหนีบ
forcept jar ฟอร์-เซพท์ จาร์ ที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆ เช่น
กรรไกร คีม ด้ามมีดผ่าตัด
forensic science ฟอ-เรน-สิค ไซ-เอินซ์ นิติวิทยาศาสตร์
fracture แฟรคเชอร์ กระดูกหัก
gauze กอซ ผ้าพันแผล
IVF child ไอ-วี-เอฟ ไชล์ด เด็กหลอดแก้ว, เด็กที่เกิด
จากการปฏิสนธิในหลอด
ทดลอง
gland แกลนด์ ต่อม
glaucoma กลอโคมา ต้อหิน
glove เกลิฟว์ ถุงมือ
gluco-meter กลู-โค-มิ-เทอร์ เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด
goitre กอย-เทอร์ โรคคอพอก
hard collar ฮาร์ด คอล-ลาร์ เฝือกดามคอชนิดแข็ง
head immobilizer เฮด อิม-โม-บิ-ไล-เซอร์ อุปกรณ์ยึดตรึงศีรษะ
heating pad ฮีท-ทิง แพด กระเป๋าน้ำร้อน
hordeolum ฮอร์-ดิ-โอ-ลัม ตากุ้งยิง
hormone ฮอร์-โมน ฮอร์โมน
hospital bed ฮอส-พิ-เทิล เบด เตียงคนไข้
hypovolemic shock ไฮ-โป-โว-มิค ชอค อาการช็อคจากการเสีย
เลือดหรือน้ำในร่างกาย
ice pack ไอซ์ แพค ถุงน้ำแข้งประคบเย็น
immune system อิม-มูน ซิส-เทม ระบบภูมิคุ้มกัน
infect อิน-เฟคท์ ติดเชื้อ
infection อิน-เฟค-เชิน การติดเชื้อ
inhalation อิน-ฮา-เล-เชิน การหายใจเข้า
inject อินเจคท์ ฉีดยา
intermediate life support อิน-เทอร์-มี-เดียท ไลฟ์ ซัพ-พอร์ท เจ้าหน้าที่กู้ชีพชั้นกลาง
jerk เจิร์ก การเคาะเข่าเพื่อดูปฏิกิริยาตอบสนอง
laceration ลา-เซอ-เร-เชิน แผลฉีกขาด
lung cancer ลัง แคน-เซอร์ มะเร็งปอด
lymphoma ลิม-โฟ-มา มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
mass accident แมส แอค-ซิ-เดนท์ อุบัติเหตุหมู่
medical technologist เม-ดิ-เคิล เทค-โน-โล-จิสท์ นักเทคนิคการแพทย์
medicine เมด-ดิ-ซิน ยา
medicut เม-ดิ-คัท เข็มพลาสติกสำหรับแทง
น้ำเกลือ
migraine ไม-เกรน ปวดศีรษะข้างเดียว
molar pregnancy โม-ลา เพรก-แนน-ซี ตั้งครรภ์เทียมโดยมีลักษณะเป็นไข่คล้ายเม็ดสาคูจำนวนมากอยู่ในครรภ์
mumps มัมพ์ส โรคคางทูม
needle นี-เดิล เข็ม
nurse เนิร์ส พยาบาล
observe ออบ-เสิร์ฟ สังเกตอาการ
oncology ออง-โค-โล-จี การศึกษาและรักษา
ด้านเนื้องอก
oxygen ออค-ซิ-เจน ก๊าซออกซิเจน
pain response เพน เรส-พอนส์ ตอบสนองต่อความเจ็บปวด
paramedic พา-รา-เม-ดิค เจ้าหน้าที่กู้ชีพชั้นสูง
paramedic nurse พา-รา-เม-ดิค เนิร์ส พยาบาลกู้ชีพ
patient เพ-เชียนท์ ผู้ป่วย
penetration wound เพ-เน-เทร-เชิน วูนด์ แผลถูกแทงเข้าร่างกาย
pharmacist ฟาร์มาซิสต์ เภสัชกร
pineal gland ไพ-เนียล แกลนด์ ต่อมไพเนียล
(ต่อมไร้ท่อเหนือสมอง)
pituitary gland พิ-ทู-อิ-ทา-รี แกลนด์ ต่อมใต้สมอง
plaster พลา-สเทอร์ พลาสเตอร์ปิดแผล
pneumothorax นิว-โม-ทอ-แรกซ์ ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอด
มีอากาศ
poliomyelitis โพ-ลิ-โอ-มาย-อิ-ไล-ทิส โรคโปลิโอ
pre-hospital care พรี-ฮอส-พิ-เทิล แคร์ การให้การช่วยเหลือ
ก่อนถึงมือแพทย์
prescription เพรส-คริป-เชิน ใบสั่งยา
public healthofficer พับ-บลิค เฮลท์ ออฟ-ฟิซ-เซอร์ เจ้าพนักงานสาธารณะสุข
pulse พัลส์ ชีพจร
puncture พัง-เจอร์ แผลถูกแทงทะลุ
respiration เรส-ไพ-เร-เชิน การหายใจ
resuscitation เรส-ซัส-ซิ-เท-เชิน การช่วยฟื้นชีพ
retina เร-ทิ-นา จอประสาทตา
saline เซ-ไลน์ น้ำเกลือ
scoop สะ-คูป เปลตัก
scorbutic สะ-กอร์-บิว-ทิก โรคเลือดออกตามไรฟัน
scrub สครับ การขูดเนื้อตายรอบๆ แผล
serious ซี-เรียส สาหัส, อันตราย, ร้ายแรง
dhock ชอค ภาวะช็อคจากสาเหตุต่าง ๆ
skin สะ-กิน ผิวหนัง
skull สะ-กัล กะโหลก
sphygmomanometer สะ-ฟิจ์-โม-มา-โน-มิ-เทอร์ เครื่องวัดความดันโลหิต
spinal board สะ-ไป-นอล บอร์ด กระดานรองหลังชนิดยาว
splint สะ-พินท์ เฝือก
sprain สะ-เพรน ข้อแพลง
sterile สะ-เทอ-ไรส์ ฆ่าเชื้อ
stethoscope สะ-เทท-โธ-สะ-โคพ  เครื่องฟัง, หูฟังของแพทย์
stomach สะ-ทอ-แมค กระเพาะ
stop bleed สะ-ตอป บลีด ห้ามเลือด
strain สะ-เทรน ข้อเคล็ด
surgery เซอร์-เจอ-รี ผ่าตัด
swelling สะ-เวล-ลิง อาการบวม
symptom ซิม-ทอม อาการ
syringe ซิ-รินจ์ กระบอกฉีดยา
tenderness เทน-เดอร์-เนส แข็งและกดเจ็บ
tension เทน-เชิน ความเครียด
tepid sponge เท-พิด สะ-ปอนจ์ การเช็ดตัวเพื่อลดไข้
thermometer เธอร์-มอ-มิ-เทอร์ ที่วัดอุณหภูมิ
tinea ที-เนีย กลาก
top gauze ท็อป-กอซ ผ้าก๊อซหุ้มสำลีขนาดใหญ่
transfer ทราน-สะ-เฟอร์ การย้ายผู้ป่วย
treatment ทรีท-เมินท์ การรักษา
unconscious อัน-คอน-เชียส หมดสติ
vaccination วัค-ซี-เน-เชิน การให้วัคซีน
vaccine วัค-ซีน วัคซีน
verbal response เวอร์-เบิล เรส-พอนส์ ตอบสนองต่อเสียง
vesicular stone เว-ซิ-คิว-ลาร์ สะ-โทน นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
virus ไวรัส ไวรัส
vital sign ไว-ทอล ซายน์ สัญญาณชีพ
ward วอร์ด หอสำหรับผู้ป่วย
พักรักษาตัว
weighing machine เว-อิง มะ-ซีน เครื่องชั่งน้ำหนัก
wheelchair วีล-แชร์ เก้าอี้ล้อเข็นสำหรับคนไข้
X-ray machine เอกซ์-เรย์ มะ-ซีน เครื่องเอกซ์เรย์
allergy อัล-เลอร์-จี โรคภูมิแพ้
anesthesiologist แอน-เนส-ธี-ซิ-ออ-ลอ-จิสท์ วิสัญญีแพทย์
attendant แอท-เทน-แดนท์ ผู้ดูแลผู้ป่วย
bandage แบน-เดจ พลาสเตอร์ปิดแผล
bed pan เบด-แพน กระโถนผู้ป่วย
blood donation บลัด โด-เน-เชิน การบริจาคโลหิต
blood pressure monitor บลัด เพรช-เชอร์ มอ-นิ-เทอร์ เครื่องวัดความดันโลฟิต
call button คอลล์ บัท-เทิน ออดเรียกพยาบาล
dentist เดน-ทิส ทันตแพทย์
dermatologist เดอร์-มา-โท-โล-จิสท์ แพทย์ผิวหนัง
doctor appointment ดอก-เทอร์ แอพ-พอยน์-เมินท์ นัดพบแพทย์
ER(Emergency Room) อี-อาร์ (อิเมอร์เจนซี รูม) ห้องฉุกเฉิน
flask ฟลาสค์ กระติกแก้ว
forensic medicine ฟอร์-เรน-สิค เมด-ดิ-ซีน นิติเวชศาสตร์
health check-up เฮลธ์ เชค-อัพ การตรวจร่างกาย
hospital ฮอส-พิ-เทิล โรงพยาบาล
hospital gown ฮอส-พิ-เทิล กาวน์ เสื้อคลุมของแพทย์
hypertension ไฮ-เพอร์-เทน-เชิน ความดันโลหิตสูง
insomnia อิน-ซอม-เนีย โรคนอนไม่หลับ
intern อิน-เทิร์น แพทย์ฝึกหัด
kidney machine คิด-นีย์ มะ-ซีน ไตเทียม
medical chart เม-ดิ-เคิล ชาร์ท รายงานทางการแพทย์
medical examiner เม-ดิ-เคิล เอ็ก-แซ-ม-ิเนอร์ เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ
nurse assistant เนิร์ส แอส-ซิส-เทินท์ ผู้ช่วยพยาบาล
orthopedic ออร์-โธ-พี-ดิค เกี่ยวกับการรักษากระดูก
และกล้ามเนื้อ
otoscope ออ-โทสโคพ เครื่องตรวจหู
physician ฟิ-สิ-เชียน อายุรแพทย์
plastic surgery พลาสทิค เซอร์-เจอ-รี ศัลยกรรมพลาสติก
private hospital ไพร-เวท ฮอส-พิ-เทิล โรงพยาบาลเอกชน
psychiatrist ไซ-ไค-อะ-ทริสท์ จิตแพทย์
psychologist ไซ-โค-โล-จิสท์ นักจิตวิทยา
public hospital พับ-บลิค ฮอส-พ-ิเทิล โรงพยาบาลรัฐบาล
registered nurse รีจิสเทอร์ด เนิร์ส พยาบาลวิชาชีพ
resident เรส-ซิ-เดนท์ แพทย์ที่กำลังฝึกหัด
ความชำนาญสาขาหนึ่งในโรงพยาบาล
skin care สะ-คิน แคร์ การดูแลผิวหนัง
sleep disorder สะ-ลีพ ดีส-ออร์-เดอร์ ความผิดปกติของการนอนหลับ
surgeon เซอร์-เจิน ศัลยแพทย์
therapist เธอ-รา-พิสท์ นักบำบัดโรค
thermos เธอ-มอส กระติกน้ำร้อน
trolley ทรอล-ลีย์ รถเข็น
veterinarian เว-เท-ริ-นา-เรียน สัตวแพทย์
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้