คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษคำศัพท์หมวดห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าที่มีหลากหลายสินค้าและข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆทำให้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแตกต่างกันไปวันนี้เรามารวมให้คุณได้ฝึกท่องจำเพราะเราต่างไปเดินห้างสรรพสินค้าในชีวิตประจำวันของเราทุกวัน

ห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่ว่าจะไปซื้อของใช้ต่างๆ รับประทานอาหาร หรือเดินเล่น แม้กระทั้งธุรกรรมทางธนาคารก็ไปห้างสรรพสินค้าเพราะสะดวกสบายมีครบทุกสิ่งของใช้สอยและร้านอาหารต่างๆ เราสามารถไปใช้บริการได้ คำศัพท์หมวดห้างสรรพสินค้าจึงเป็นหมวดสำคัญอีกหนึ่งหมวด

ห้างสรรพสินค้ามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หลากหลายประเภทรวมทั้งแผนกต่างๆ อาชีพต่างๆที่คอยบริการอยู่ในห้างสรรพสินค้า วันนี้เรารวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านและคำแปลมาให้คุณได้ฝึกท่องและพูดสนทนากันในชีวิตประจำวันได้

รวมคำศัพท์หมวดห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
credit card เครดิต คาร์ด บัตรเครดิต
cash แคช เงินสด
cheques เช็ค เช็ค
coins คอยน์ส์ เหรียญ
escalator เอสคาเลเทอร์ บันไดเลื่อน
fitting room ฟิตติงรูม ห้องลองเสื้อผ้า
barcode บาร์โค๊ด รหัส
elevator อีเลเวเทอร์ ลิฟต์
bags แบ๊กส์ กระเป๋า
basket บาสเกิท ตะกร้า
gift voucher กิ๊ฟ วอชเชอร์ บัตรของขวัญ
manager แมเนเจอร์ ผู้จัดการ
assistant แอสสิซเท้นท์ ผู้ช่วย
cashier แคชเชียร์ พนักงานแคชเชียร์
customer คัสทอมเมอร์ ลูกค้า
receipt รีซีท ใบเสร็จ
scale สเคล เครื่องชั่ง, ตราชั่ง
shelf เชลฟ์ ชั้นวางสินค้า
trolley ทรอลลี่ รถเข็น
wallet วอลเล็ท กระเป๋าเงิน
purse เพิรส์ กระเป๋าเงิน
stationaries สเทชั่นนารี่ ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน
book shop บุ๊ค ช็อป ร้านขายหนังสือ
restaurant เรสเทอร์รองท์ ร้านอาหาร
boutique บูทิ๊ค ร้านขายเสื้อผ้า
butcher บุชเชอร์ ร้านขายเนื้อสัตว์
supermarket ซุปเปอร์ มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต
bakery เบเกอรี่ ร้านขายเบเกอร์รี่ขนมปัง
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้