คำศัพท์หมวดห้องเก็บของภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ห้องเก็บของภาษาอังกฤษ ห้องเก็บอุปกรณ์ ตู้เก็บอุปกรณ์ภายในบ้านเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านของแม่บ้านและคุณๆหลากหลายประเภท วันนี้เรารวมคำศัพท์เกี่ยวกับห้องเก็บของภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลความหมายให้คุณได้ฝึกหัดท่องอ่านออกเสียงและสามารถนำไปแต่งเป็นประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ง่ายๆด้วยตัวเอง สำหรับห้องเก็บของแล้วเราต่างก็มีประจำอยู่ในทุกบ้านหรือตามสถานที่พักอาศัยต่างๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราควรจำเป็นที่จะต้องท่องจำให้ได้ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับห้องเก็บของให้คุณได้เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยตัวเองง่ายๆดังนี้

คำศัพท์หมวดห้องเก็บของ ตู้เก็บของภายในบ้านภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
Storage room สทอร์เรจรูม ห้องเก็บของ
box บอกซ์ กล่อง
broom บรูม ไม้กวาด
brush บรัช แปรง
clothes line โคลธส์ ไลน์ ราวตากผ้า
clothespin โคลธส์พิน ไม้หนีผ้า
dustpan ดัสท์แพน ที่ตักผง
flashlight แฟลชไลท์ ไฟฉาย
hammer แฮมเมอร์ ค้อน
hose โฮส สายยาง
iron ไอออน เตารีด
ladder แลดเดอร์ บันได
lawn mower ลอว์น โมเวอร์ เครื่องตัดหญ้า
light bulb ไลท์ บัลบ์ หลอดไฟ
mop มอพ ไม้ถูพื้น
nail เนล ตะปู
paint เพนท์ ทาสี
paint brush เพนท์ บรัช แปรงทาสี
pipe ไพพ์ ท่อน้ำ
power strip เพาเวอร์ สทริป ปลั๊กไฟฟ้า
rubber gloves รับเบอร์ เกลิฟว์ส ถุงมือยาง
screwdriver สครูวไดรเวอร์ ไขควง
storeroom สโทร์รูม ห้องเก็บของ
toolbox ทูลบอกซ์ กล่องเก็บเครื่องมือ
umbrella อัมเบรลลา   ร่มกันฝน
washing machine วอชชิง มะชีน เครื่องซักผ้า
washing powder วอชชิง พาวเดอร์ ผงซักฟอก
air pump  แอร์พัมพ์ เครื่องสูบลม
attic แอททิค ห้องใต้หลังคา
basement เบสเมินท์ ห้องใต้ดิน
bucket บัคเคท ถังน้ำ
cobweb คอบเวบ หยากไย่
cold store โคลด์ สโทร์ ห้องเย็น
depository ดีพอซิทอรี สถานที่ซึ่งใช้เก็บสิ่งต่างๆอย่างปลอดภัย
dustbin ดัสท์บิน ถังผง
duster ดัสเตอร์ ไม้ขนไก่สำหรับปัดฝุ่น
electric drill อิเลคทริค ดริลล์ สว่านไฟฟ้า
garage การาจ โรงรถ
garage tools การาจ ทูลส์ เครื่องมือช่าง
garden tools การ์เดิน ทูลส์ อุปกรณ์ทำสวน
garret การ์เรท ห้องบนเพดาน
ironing board ไอออนนิง บอร์ด แผ่นรองรีดผ้า
jack แจ๊ค แม่แรงยกรถ
lamp แลมพ์ ตะเกียง
lampshade แลมพ์เชด โป๊ะโคมไฟ
lantern แลนเทิร์น โคมไฟ
nozzle น็อซเซิล หัวฉีดน้ำ
rubber boots รับเบอร์ บูทส์ รองเท้าบูทยาง
rug รัก พรมผืนเล็ก
saw ซอว์ เลื่อย
scrub brush สครับ บรัช แปรงขัดพื้น
squeegee สควีจี ไม้กวาดหุ้มยางหรือทำหรือเช็ดกระจกด้วยยางสำหรับกวาดน้ำ
step-stool สเทพ-สทูล บันไดที่นั่งด้านบนได้
stockroom สทอครูม ห้องเก็บพัสดุหรือสินค้า
storage สทอเรจ สถานที่เก็บรักษา, การเก็บรักษา
storehouse สโทร์เฮาส์ คลังเก็บของ
tape measure เทพ เมเชอร์ ตลับเมตร
vacuum cleaner แวคคัม คลีนเนอร์ เครื่องดูดฝุ่น
warehouse แวร์เฮาส์ โกดัง
wet mop เวท มอพ ไม้ถูพื้นเปียก
wrench เรนช์ ประแจ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้