คำศัพท์ห้องสมุดภาษาอังกฤษประเภทหนังสือพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ห้องสมุดภาษาอังกฤษประเภทหนังสืออุปกรณ์ต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดห้องสมุดประเภทหนังสือเครื่องใช้อุปกรณ์ในห้องสมุด ที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับคำศัพท์หมวดห้องสมุดเราต่างก็ต้องใช้และพบเจอในทุกๆวัน ซึ่งเราจำเป็นต้องท่องจำคำศัพท์หมวดนี้ให้ได้เพราะมีหลายคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เฉพาะเรียกสำหรับอุปกรณ์แต่ละอย่างที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เรารวบรวมคำศัพท์หมวดห้องสมุดภาษาอังกฤษมาให้คุณๆได้เรียนรู้พร้อมคำอ่านตัวสะกดและคำอ่านออกเสียง รวมถึงความหมายคำแปลให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสร้างประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษ 2 คนได้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

รวมคำศัพท์ห้องสมุดหนังสือภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
magazine แม็กกาซีน นิตยสาร
journal เจอร์เนล วารสาร
book บุ๊ค หนังสือ
biography ไบโอกราฟฟี่ ชีวประวัติ
autobiography ออโท้ไบโอกราฟฟี่ อัตชีวประวัติ
novel นอฟ เวิล นิยาย
pubisher พับ บลิ เชอร์ ผู้ตีพิมพ์สำนักพิมพ์
poetry book โพ อิ ทรี บุ๊ค หนังสือบทกวี
mystery novel มิส เทอรี่ นอเวล นิยายสืบสวน
fiction ฟิค ชั่น เรื่องแต่ง
non fiction นอน ฟิคชั่น เรื่องจริง
short story ช็อร์ท สทอรี่ เรื่องสั้น
text book เท็คท์ บุ๊ค ตำราเรียน
business บิสซิเนส ธุรกิจ
newspaper นิวส์ เพเพอร์ หนังสือพิมพ์
encyclopedia เอนไซโคลพีเดีย สารานุกรม
drawer ดอรว์เออร์ ลิ้นชัก
card catalog คาร์ด แคท ทา ล็อค ตู้ใส่บัตร
call card คอล คาร์ด บัตรรายการ
periodical section เพียรีออดดิเคิล เซคชั่น แผนกนิตยสาร
library clerk ไลบรารี่ เคลิร์ค พนักงานห้องสมุด
shelf เชลฟ์ ชั้นวางหนังสือ
call slip คอล สลิป บัตรยืมหนังสือ
call number คอล นัมเบอร์ เลขเรียกหนังสือ
title ไทเทิล ชื่อเรื่องหนังสือ
librarian ไลบราเรี่ยน บรรณารักษ์
row โรว์ แถวหนังสือ
author ออเธอร์ ชื่อผู้แต่ง
library card ไลบรารี่ คาร์ด บัตรห้องสมุด
videotape วิดีโอเทป ม้วนเทปวิดีโอ
atlas แอท เลิส สมุดแผนที่
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล อุปกรณ์ตัดเย็บชุดชายหญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอางค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลความหมาย

คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบินสายการบินเครื่องบินนักบิน ผู้โดยสาร พาสพอร์ทหนักสือเดินทาง แอร์โฮสเตส สถานที่ต่างๆสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ท่าอากาศยาน