รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์และการรักษารวมทั้งคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแพทย์ หมวดการรักษาของหมอไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์ ยาและโรคอาการป่วยต่างๆ คำศัพท์เหล่านี้เราต้องฝึกเรียนรู้เพราะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเวลาสนทนากับหมอหรืออาจจะพูดคุยปกติกับผู้อื่นถามไถ่อาการเจ็บป่วยเราควรจะฝึกอ่านออกเสียงของคำศัพท์หมวดแพทย์และเข้าใจในความหมายของคำศัพท์แต่ละคำให้ถูกต้อง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดแพทย์หมอ พยาบาล ยารักษาโรค

เทคนิคในการฝึกท่องจำคำศัพท์หมวดแพทย์และโรคต่างๆง่ายมากแค่วันนี้เราสังเกตุดูเพื่อนๆรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนที่เดินผ่านไปมาเช่น คนนี้มีอาการเป็นหวัดไม่สบาย หรือเพื่อนเราไม่สบายเป็นโรคหอบก็จดไว้ว่าชื่อโรคอะไรมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรแล้วหัดฝึกอ่านออกเสียงและทำความเข้าใจในความหมายของแต่ละคำ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับแพทย์การรักษาโรคต่างๆภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปลความหมาย
medicine เมด-อิซิน ยา,เวชกรรม
doctor ดอค-เทอะ ผู้ได้รับปริญญาเอก,หมอ,แพทย์
nurse เนิซ นางพยาบาล
remedy เรม-อิดิ เยียวยา,แก้ไข,รักษา
breathe เบรธ หายใจ
surgery เซอ’เจอรี ผ่าตัด
patience เพ-เช็นซ์ คนไข้
pill พิล ยาเม็ด,เม็ด
injection อิน-เจค-ชัน ฉีดยา
purgative เพอ-กะทิฟ ยาถ่าย
poison พอย-เซิน ยาพิษ,พิษ,เป็นพิษ,วางยาพิษ
syringe ซี-รินจ กระบอกฉีดยา,เข็มฉีดยา
anesthetic อะเนสธีติค ยาสลบ
cough syrup คอฟ-ซี-รัพ ยาแก้ไอ
throat lozenge โธรท ลอซ’ซินจฺ ยาอม
aspirin แอส พะริน ยาแก้ไข้ยาลดไข้
stomachache สะโทมมัชเอช ปวดท้อง
headache เฮด-เอกช์ ปวดหัว
fever ฟีเวอะ มีไข้ตัวร้อน
Cotton wool คอท-ท้อน-วูล สำลี
cold โคลด์ เป็นหวัดหนาว
snot น้อท์ น้ำมูก
Cough คอฟ มีอาการไอเจ็บคอ
diarrhea ไดอะเรีย ท้องเสีย
Sputum สพิว-ทัม มีเสมหะ
muscle pain มัส-เซิล เพน ปวดกล้ามเนื้อ
pain เพน ปวด
toothache ทูธ-เอค ปวดฟัน
Wounds วูนด์ รอยแผล
bandage แบน-ดิจ ผ้าพันแผล
Blood บลัด เลือด
constipation คอนสะติเพทชั่น ท้องผูก
vomit วอม-มิท อาเจียน
sleepless สลิพ-ลิส นอนไม่หลับ
Asthma แอช-มะ อาหารหอบ
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษ คำศัพท์รถยนต์ย …

คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นให้คุณได้ฝึกท่องอ่านพูดและเขียนสร้างเป็นประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษหลายชนิดให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและสนทนาในชีวิตประจำวันได้