คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดเครื่องบินภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องบิน นักบิน แอร์โฮสเตส อุปกรณ์ผู้โดยสารการเดินทางต่างๆ สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องบินเราต่างก็ต้องใช้สนทนาในทุกๆวันเช่นบทสนทนาเกี่ยวกับข่าวสาร การเดินทางจองตั๋วโดยสารทางอากาศเครื่องบน ท่าอากาศยาน ซึ่งเราจำเป็นต้องท่องจำคำศัพท์หมวดนี้ให้ได้เพราะมีหลายคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เฉพาะวันนี้เรารวบรวมคำศัพท์หมวดเครื่องบินและอุปกรณ์ต่างๆ สถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องบินมาให้คุณๆได้เรียนรู้พร้อมคำอ่านตัวสะกดและคำอ่านออกเสียง รวมถึงความหมายคำแปลให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสร้างประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษ 2 คนได้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

รวมคำศัพท์หมวดเครื่องบินภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
captain แค็พ เทน หัวหน้านักบิน
aviator เอวิเอเทอร์ นักบิน
pilot ไพล็อค นักบิน
air hostess แอร์ โฮสแทส แอร์โฮสเตส
airplane แอร์เพลน เครื่องบิน
passenger แพสเซนเจอร์ ผู้โดยสาร
flight ticket ไฟลท์ ทิคเค็ท ตั๋วเครื่องบิน
passport พาส พอร์ท หนังสือเดินทาง
airscrew แอร์ สคริว ใบพัดเครื่องบิน
baggae man แบ็กเกจ์ แมน พนักงานยกกระเป๋า
passenger stairs แพสเซนเจอร์ สแทร์ส บันไดขึ้นเครื่องบิน
emergency exit อิเมอร์เจ็นซี่ เอ็คซิท ทางออกฉุกเฉิน
life vest ไลฟ์ เวสท์ เสื้อชูชีพ
seat belt ซีท เบลท์ เข็มขัดนิรภัย
first class เฟิร์สท์ คลาส์ ที่นั่งโดยสารชั้นหนึ่ง
rotor blades โรเทอร์ เบลดส์ ใบพัด
weather instrument เวธเธอร์ อินสทรูเมนท์ เครื่องตรวจวัดทิศทางลม
flight control tower ไฟลท์ คอนโทรล เทาเออร์ หอควบคุมวิทยุการบิน
oxygen mask อ๊อคซิเจ็น แมสค์ หน้ากากอ๊อกซิเจน
passenger terminal แพสเซนเจอร์ เทอมิเนล อาคารผู้โดยสาร
passenger lounge แพสเซนเจอร์ เลาจ์ ที่พักผู้โดยสาร
lavatory แลฟ วาโทรี่ ห้องสุขาบนเครื่องบิน
landing lights แลนดิ้ง ไลทซ์ ไฟส่งเวลาขึ้น-ลงจอด
luggage carousel ลักเก็จ์ คาร์รูเซล สายพานลำเลียงกระเป๋า
ticket counter ทิ๊ค เค็ท เคา เทอร์ เคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋ว
check-in counter เช็คอิน เคา เทอร์ เคาร์เตอร์เช็คอิน
airsickness bag แอร์ซิคเนส แบ๊ก ถุงสำหรับอาเจียน
windsock วินด์ ซ๊อค ถุงบอกทิศทางลม
wing วิง ปีกเครื่องบิน
visa วีซ่า เอกสารอนุมัติเข้าประเทศ
radar เรดาร์ เรดาร์ตรวจจับเครื่องบิน
hangar แฮงเกอร์ โรงเก็บเครื่องบิน
asile ไอล์ ทางเดินระหว่างที่นั่งภายในเครื่องบิน
seat ซีท ที่นั่งบนเครื่องบิน
air bridge แอร์ บริดจ์ สะพานเทียบเครื่องบิน
cockpit ค๊อค พิท ห้องคนขับเครื่องบิน
airsick แอร์ ซิค เมาเครื่องบิน
duty free shop ดิวทิ้ ฟรี ช็อป ร้านค้าปลอดภาษี
aisle seat ไอล์ ซีท ที่นั่งติดทางเดิน
window seat วินโด ซีท ที่นั่งติดหน้าต่าง
tailplane เทลเพลน หางเครื่องบิน
immigration officer อิมมิเกรชั่น ออฟฟิสเซอร์ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
custom officer คัสทอม ออฟฟิสเซอร์ เจ้าหน้าที่ศุลกากร
airway แอร์เวย์ สายการบิน
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้