คำศัพท์หมวดเครื่องดนตรีภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดเครื่องดนตรีภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลความหมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องดนตรีพร้อมคำอ่านออกเสียงตัวสะกด สระให้คุณได้ฝึกอ่านออกเสียงฝึกเขียน ฝึกท่องง่ายๆได้ด้วยตัวเองพร้อมเข้าใจคำแปลความหมายแต่ละคำอย่างละเอียดให้คุณได้ลองนำไปแต่งเป็นประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

เครื่องดนตรีเป็นส่วนนึงในชีวิตประจำวันประกอบกันเป็นเพลงด้วยเสียงการบรรเลงจากเครื่องดนตรี องค์ประกอบการเล่นเป็นเพลงประกอบจากการเล่นได้ด้วยจากเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดหลากหลายประเภท เราเป็นคนฟังเพลงฟังดนตรีเราจึงควรเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องเล่นดนตรีให้ได้เพราะสามารถใช้ในการสื่อสารและสนทนาในชีวิตประจำวันได้ไม่มากก็น้อย วันนี้เราจึงรวบรวมคำศัพท์หมวดเครื่องดนตรีภาษาอังกฤษมาไว้ให้ได้เรียนรู้และฝึกท่องจำกัน

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
Instruments อิน-สะ-ทรู-เม็นทส์ เครื่องดนตรี
accordion แอค คอร์ เดียน หีบเพลง
angkalung อัง-กา-ลุง อังกะลุง
banjo แบน-โจ แบนโจ
bass เบส เบส
brasswind บราสวินด์ เครื่องเป่าทองเหลือง
cello เชล-โล เครื่องดนตรีคล้ายไวโอลินมีขนาดใหญ่กว่า
clarinet คลา-ริ-เนท ขลุ่ยฝรั่ง
classic guitar คลาส-สิค กี-ทาร์ กีตาร์คลาสสิค
cymbals ซิม-บอลส์ ฉาบ, ฉิ่ง
drum ดรัม กลอง
electric bass อิ-เลค-ทริค-เบส เบสไฟฟ้า
electric guitar อิ-เลค-ทริค-กี-ทาร์ กีตาร์ไฟฟ้า
fiddle ฟิด-เดิล เครื่องดนตรีตระกลูซอ
หรือไวโอลิน
flute ฟลูท ขลุ่ย
french horn เฟรนช์-ฮอร์น แตรฝรั่งเศส
guitar กีทาร์ กีตาร์
guitar effect กีทาร์ เอฟ-เฟคท์ เครื่องสร้างเอฟเฟคท์กีตาร์
โดยการเหยียบที่แป้นควบคุม
harmonica ฮาร์-มอ-น-ิคา หีบเพลงปาก
harp ฮาร์พ พิณ
indian drum อิน-เดียน-ดรัม กลองแขก
keyboard คีย์-บอร์ด คีย์บอร์ด
mandolin แมน-โด-ลิน แมนโดลิน
melodian เม-โล-เดียน เครื่องดนตรีคล้ายคีย์บอร์ด
ใช้ลมจากผู้เล่นในการเป่า
และใช้นิ้วกดคีย
organ ออร์-เกิน ออร์แกน์
percussion เพอ-คัส-เชิน เครื่องดนตรีประเภทเคาะหรือตี
piano เพีย-โน เปียโน
pipe organ ไพพ์-ออ-แกน ไปป์ออแกน
saxophone แซค-โซ-โฟน แซ็กโซโฟน
string สะ-ทริง เครื่องดนตรีประเภทสาย
tambourine แทม-โบ-รีน กลองมือกลมที่ติดลูกกระพรวน
timpani ทิม-ปะ-นี กลองชุด
tom tom ทอม-ทอม กลองยาว
trumpet ทรัม-เพท ทรัมเป็ต
tuba ทู-บา แตรใหญ่
turntable เทิร์น-เท-เบิล เครื่องเล่นแผ่นเสียง
ukulele อู-คู-เล-เล เครื่องดนตรีคล้ายกีตาร์มีขนาดเล็กกว่า
viola วิ-โอ-ลา เครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญ่กว่าเชลโล่
violin ไว-โอ-ลิน ไวโอลิน
woodwind วูด-วินด์ เครื่องดนตรีประเภทเป่า
xylophone ไซ-โล-โฟน เครื่องดนตรีคล้ายระนาด,  ระนาดฝรั่ง
acoustic guitar อะ-คูส-สะ-ทิค กีทาร์ กีต้าร์โปร่ง
alto xylophone อัล-โท ไซ-โล-โฟน ระนาดเอก
bagpipe แบก-ไพพ์ ปี่สก็อต
bass drum เบส-ดรัม กลองใหญ่
bassoon บาส-ซูน ปี่บาซูน
bongo บอง-โก กลองบองโก
Chinese cymbalo ไช-นิส ซิม-บา-โล ขิม
conga คอง-กา กลองคองกา
double bass ดับ-เบิล-เบส ดับเบิ้ลเบส
drum set ดรัม-เซท กลองชุด
electone อิ-เลค-โทน อิเล็กโทน, ออร์แกนไฟฟ้า
electric piano อิ-เลค-ทริค เพีย-โน เปียโนไฟฟ้า
folk guitar โฟล์ค-กีทาร์ กีต้าร์โฟล์ค
gong กอง ฆ้อง
grand piano แกรนด์ เพีย-โน เปียโนขนาดใหญ่มีฝาแบน
kettle drum เคท-เทิล-ดรัม กลองเคตเทิล
mouth organ เมาธ์-ออร์-แกน ออร์แกนปาก
oboe โอ-โบ ปี่โอโบ
pipe ไพพ์ ปี่
recorder รี-คอร์-เดอร์ ขลุ่ยรีคอร์เดอร์
snare drum สะ-แนร์ ดรัม กลองแต๊ก
tabor ทา-โบร์ ตะโพน
trombone ทรอม-โบน ทรอมโบน
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้